ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Omurilik Yaralanmalı Çocuk Hastada Balanit ve Mesane Distansiyonunun Yol Açtığı Bir Otonomik Disrefleksi Olgusu
Autonomic Dysreflexia Related with Balanitis and Urinary Retantion in a Child with Spinal Cord Injury: Case Report
Received Date : 13 Aug 2010
Accepted Date : 12 Oct 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 98878
ÖZET
Otonomik disrefleksi omurilik yaralanması sonucu gelişen ani kan basıncı yükselmesi ile seyreden ciddi bir tablodur. Burada travmatik parapleji (T3 ASIA A) tanısıyla izlenen 6 yaşındaki çocuk hastada balanit tablosu sonrasında gelişen otonomik disrefleksi tablosu sunulmuştur. Balanit geliştikten sonra tedavinin 3. gününde ani bir genel durum bozukluğu, yüzde kızarıklık, kan basıncında artış ve taşikardi gelişen hastaya otonomik disrefleksi tanısı koyularak acil müdahalesi yapıldı. Hastaya pozisyon verildi. Muayenesinde glob vezikale ve balanit dışında provake edici neden bulunmadı. Hastaya sonda takılarak mesane drenajı sağlandı. Kan basıncında düşme ve genel durumunda iyileşme olan hastanın takibinde bir daha otonomik disrefleksi atağına rastlanmadı. (FTR Bil Der 2010;13:146-8)
ABSTRACT
Autonomic dysreflexia is a syndrome which occurs after spinal cord injury and characterized by a sudden increase in blood pressure. Here we present a 6 years old patient with diagnosis of traumatic paraplegia who developed autonomic dysreflexia associated with balanitis. In the third day with balanitis the patient developed acute deterioration, flushing, elevation of blood pressure and tachycardia. The diagnosis wasautonomic dysreflexia. The patients head was elevated. In physical examination revealed the provocative factors as urinary retention and balanitis. Urinary drainage was achieved by catheterization which was followed by immediated resolution of symptoms. No other episode of autonomic dysreflexia was observed in the patient.(J PMR Sci 2010;13:146-8)