ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Omuz Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Os Akromiale
A Rare Cause of Shoulder Pain: Os Acromiale
Received Date : 31 Mar 2013
Accepted Date : 03 Apr 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Os akromiale; akromiondaki sekonder ossifikasyon merkezinin füzyon yetersizliğine bağlı olarak gelişen aksesuar bir kemiktir. Rotator kaf lezyonlarıyla birlikteliği bildirilmiştir. Tanıda özellikle aksiller röngenogram ve MRG yaralıdır. Konservatif tedavi nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanımı, buz uygulaması, fizik tedavi ve subakromial kortikosteroid enjeksiyonunu içerir.Konservatif tedaviye karşın semptomlar devam ediyorsa cerrahi tedavi gerekebilir.Bu olgu sunumunda os akromiale tanısı ile rotator kaf lezyonu birlikteliği olan ve konservatif tedaviden fayda görmüş iki olgu sunulmuştur.
ABSTRACT
Os acromiale is an accessory bone that develops due to the inadequate fusion of the secondary ossification center in the acromion. Its association with rotator cuff lesions has been reported. Axillary roentgenography and MRI are useful for its diagnosis. Conservative treatment includes non-steroidal anti-inflammatory drugs, ice application, physical therapy, and subacromial corticosteroid injections. Surgical treatment may be required when symptoms persist in spite of conservative measures. Two cases with os acromiale associated with rotator cuff lesions, which improved with conservative treatment, are presented.