ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Ön Diz Ağrısı ile Başvuran Çocuk Hastada Pediatrik Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisinin Tanıya Katkısı
The Contribution of Pediatric Musculoskeletal System Ultrasonography to the Diagnosis in a Child Presenting with Anterior Knee Pain
Received Date : 04 May 2022
Accepted Date : 26 Jun 2022
Available Online : 05 Jul 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-91120 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2022;25(3):394-400
ÖZET
Dizin aşırı kullanım yaralanmalarından olan “sıçrayıcı dizi” patellar ve kuadriseps tendonlarının tendiniti, Osgood-Schlatter hastalığı ise patellar tendonun tibial tuberositastaki yapışma yerinde, çoğunlukla derin liflerinin etkilendiği bir traksiyon apofizitidir. Her ikisi de özellikle aktif, hızlı büyüme döneminde olan, 9-14 yaş arasında, sportif çocuklarda görülmektedir. Tanıda iyi bir anamnez ve fizik muayene çoğunlukla yeterli olmakla birlikte görüntüleme yöntemlerinden de faydalanılmaktadır. Direk radyografi uzun yıllar tanıda ilk basamak görüntüleme yöntemi olarak kullanılmıştır. Son yıllarda ise klinik pratikte sıkça kullanılmaya başlanan ultrasonografi ile hastalıkların erken dönem bulgularının tespiti ve sınıflandırılması yapılabilmekte ve hastalık seyri takip edilebilmektedir. Biz burada ön diz ağrısı ile başvuran ve Osgood-Schlatter hastalığının eşlik ettiği sıçrayıcı dizi olgusunda kas-iskelet sistemi ultrasonografisinin tanıya nasıl katkı sağladığını sunmayı amaçladık.
ABSTRACT
“Jumper’s knee”, which is one of the overuse injuries of the knee, is tendinitis of the patellar and quadriceps tendons and Osgood-Schlatter disease is a traction apophysitis in which the deep fibers of the patellar tendon are mostly affected, at the attachment point of the tibial tuberositas. Both diseases are seen in sportive children, between the ages of 9-14, who are in active, rapid growth period. Although a good anamnesis and physical examination are mostly sufficient for the diagnosis, imaging modalities are frequently used. Direct radiography has been used as the first-line imaging method in diagnosis for many years. Ultrasonography, which has been used frequently in clinical practice in recent years, can be used to detect and classify early signs of diseases, and the course of the disease can be followed. Herewith, we aimed to present how musculoskeletal ultrasonography contributed to the diagnosis in a case of jumper’s knee accompanied by Osgood- Schlatter disease and presented with anterior knee pain.
REFERENCES
 1. Blankstein A, Cohen I, Heim M, et al. Ultrasonography as a diagnostic modality in Osgood-Schlatter disease. A clinical study and review of the literature. Arch Orthop Trauma Surg. 2001;121:536-9. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Lau LL, Mahadev A, Hui JH. Common lower limb sport-related overuse injuries in young athletes. Ann Acad Med Singap. 2008;37:315-9. [PubMed] 
 3. Barbuti D, Bergami G, Testa F. Aspetti ultrasonografici della malattia di Sinding-Larsen-Johansson [Ultrasonographic aspects of Sinding-Larsen-Johansson disease]. Pediatr Med Chir. 1995;17:61-3. Italian. [PubMed] 
 4. Kıreker Köylü O, Köylü A, Baltacı D, et al. [Osgood-Schlatter disease case report]. Konuralp Tıp Dergisi. 2010;2:16-8. [Link] 
 5. Dubravcic-Simunjak S, Pecina M, Kuipers H, et al. The incidence of injuries in elite junior figure skaters. Am J Sports Med. 2003;31:511-7. [Crossref]  [PubMed] 
 6. de Lucena GL, dos Santos Gomes C, Guerra RO. Prevalence and associated factors of Osgood-Schlatter syndrome in a population-based sample of Brazilian adolescents. Am J Sports Med. 2011;39:415-20. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Morgan B, Mullick S, Harper WM, et al. An audit of knee radiographs performed for general practitioners. Br J Radiol. 1997;70:256-60. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Visuri T, Pihlajamäki HK, Mattila VM, et al. Elongated patellae at the final stage of Osgood-Schlatter disease: a radiographic study. Knee. 2007;14:198-203. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Christian SR, Anderson MB, Workman R, et al. Imaging of anterior knee pain. Clin Sports Med. 2006;25:681-702. [Crossref]  [PubMed] 
 10. De Flaviis L, Nessi R, Scaglione P, et al. Ultrasonic diagnosis of Osgood-Schlatter and Sinding-Larsen-Johansson diseases of the knee. Skeletal Radiol. 1989;18:193-7. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Sudoł-Szopińska I, Gietka P, Znajdek M, et al. Imaging of juvenile spondyloarthritis. Part I: Classifications and radiographs. J Ultrason. 2017;17:167-75. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Mascarenhas S, Couette N. A systematic review of the inclusion of non-inflammatory ultrasonographic enthesopathy findings in enthesitis scoring indices. Diagnostics (Basel). 2021;11:669. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]