ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Oral Liken Planus ve Primer Sjögren Sendromu Birlikteliği
Co-Existence of Oral Lichen Planus and Primary Sjogren's Syndrome
Received Date : 03 Mar 2014
Accepted Date : 25 Mar 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Sjögren sendromu, tükrük ve gözyaşı gibi ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize kronik otoimmün bir hastalıktır. Liken planus ise deri, tırnak, skalp ve mukoz membranları etkileyebilen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Her iki hastalık mukozal tutulum, etyopatogenez ve otoimmün hastalıklarla ilişki gibi bir çok yönden benzerlikler gösterir. Çalışmalarda bu iki hastalığın birlikteliğinden bahsedilmektedir. Biz bir senedir ağız yaraları olan 55 yaşında kadın hastaya oral liken planus ve Sjögren sendromu tanısı koyduk. Literatürde birlikteliğine dair sınırlı veri bulunun bu iki hastalığa dikkat çekmek istiyoruz.
ABSTRACT
Sjogren's syndrome is a chronic autoimmune disease associated with the lymphocytic infiltration of exocrine glands such as the salivary and lacrimal glands. Lichen planus is a chronic inflammatory disease which may affect the skin, nails, scalp and mucous membranes. Both diseases show similarities in many aspects such as oral mucosal involvement, etiopathogenesis and relation with immune diseases. And the studies report the concurrence of these two diseases.We diagnosed a 55-year-old female patient, who had had mouth ulcers for a year, with oral lichen planus and Sjogren's syndrome. We aim to draw attention to co-existence of these two diseases which have very limited data in the literature.