ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Osgood Schlatter Hastalığının Etyolojisinde Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğunun Rolü
The Role of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in the Etiology of Osgood Schlatter Disease
Received Date : 08 Nov 2019
Accepted Date : 13 Dec 2019
Available Online : 10 Jan 2020
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-72299 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2020;23(3):158-61
ÖZET
Amaç: Osgood-Schlatter hastalığı (OSH), aşırı kullanım yaralanmasıdır ve düzenli spor aktiviteleri OSH için önemli bir risk faktörüdür. Bununla birlikte, rutin ortopedik pratikte spora katılmayan çocuklarda OSH nadir değildir. Aşırı aktivite her zaman sporla ilgili değildir, ancak Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile ilişkili olabilir. Bu çalışmada, OSH olan çocuklarda DEHB semptomlarını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya OSH’li 45 erkek hasta ve yaş uyumlu 45 sağlıklı gönüllü alındı. Gönüllülerin DEHB belirtileri, Conners'in Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği (CPRS-R: S) kullanılarak değerlendirildi. Her iki grubun fonksiyonel durumu Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri (PedsQL) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Hasta grubunda, kontrol grubuna kıyasla Conners Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği, hiperaktivite ve karşı koyma alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulundu (p <0,05). Pediatrik Yaşam Kalitesi Ölçeği skorları hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p <0,05). Sonuç: Bulgularımız DEHB’nin OSH için önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Özellikle spor aktivitesiyle uğraşmayan OSH’li hastaların değerlendirilmesi sırasında, doktorlar DEHB belirtilerinin farkında olmalı ve ek değerlendirmeler için çocukları psikiyatristlere yönlendirmelidir.
ABSTRACT
Objective: Osgood-Schlatter disease (OSD) is an overuse injury and regular practice of sports activity is a major risk factor for OSD. However, OSD is not uncommon in children who do not participate in sports in routine orthopedic practice. Over activity is not always related with sports but may be related with Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD). This study aimed to investigate the symptoms of ADHD in children with OSD. Material and Methods: Forty five male patients, with Osgood-Schlatter disease, and 45 agematched healthy volunteers were included in the study. Symptoms of ADHD of the volunteers were evaluated using Conners’ Parent Rating Scale (CPRS-R:S). Both groups’ functional status was evaluated using Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL). Results: In the patient group, a statistically significant increase was found in Hyperactivity and Oppositional subscales of Conners’ Parent Rating Scale- Revised Short compared with the control group (p <0.05). Pediatric Quality of Life Scale was significantly lower in the patient group compared with the control group (p <0.05). Conclusion: Our findings suggest that ADHD is a significant risk factor for OSD. Especially during the evaluation of OSD patients, who do not engage in sports activity, physicians should be aware of ADHD symptoms and refer children to psychiatrists for additional evaluations.
REFERENCES
 1. Launay F. Sports-related overuse injuries in children. Orthop Traumatol Surg Res Feb. 2015;101(1 Suppl):139-47. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Indiran V, Jagannathan D. Osgood-Schlatter Disease. N Engl J Med. 2018;378:e15. [Crossref]  [PubMed] 
 3. 3.Whitmore A. Osgood-Schlatter disease. JAAPA. 2013;26:51-2. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Hirano A, Fukubayashi T, Ishii T, et al. Magnetic resonance imaging of Osgood-Schlatter disease: the course of the disease. Skeletal Radiol. 2002;31:334-42. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Gholve PA, Scher DM, Khakharia S, et al. Osgood Schlatter syndrome. Curr Opin Pediatr. 2007;19:44-50. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Thomas R, Sanders S, Doust J, et al. Prevalence of attention-deficit/ hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics. 2015;135:994-1001. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Leffa DT, Torres ILS, Rohde LA. A review on the role of inflammation in attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuroimmunomodulation. 2018;25:328-33. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Guler F, Kose O, Koparan C, et al. Is there a relationship between attention- deficit/hyperactivity disorder and Osgood-Schlatter disease? Arch Orthop Trauma Surg. 2013;133:1303-7. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Kumar G, Steer RA. Factorial validity of the Conner's Parent Rating Scale-revised: short form with psychiatric outpatients. J Pers Assess. 2003;80:252-59. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Kaner S, Büyüköztürk S, İşeri E. Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-yenilenmiş kısa: Türkiye stardardizasyon çalışması. Archives of Neuropsychiatry. 2013;50:100-9. [Crossref] 
 11. Varn JW, Seid M, Rode CA. The PedsQL: measurement model fort he pediatric quality of life inventory. Med Care. 1999;37:126-39. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Cakin Memik N, Ağaoğlu B, Coşkun A, et al. [The validity and reliability of the Turkish Pediatric Quality of Life Inventory for children 13-18 years old]. Turk Psikiyatri Derg. 2007;18:353-63.
 13. Çakın Memik N, Ağaoğlu B, Coşkun A ve ark. Çocuklar için yaşam kalitesi ölçeğinin 8-12 yaş çocuk formunun geçerlik ve güvenirliği. Turk J Child Adolesc Ment Health. 2008;15:87-98.
 14. de Lucena GL, dos Santos Gomes C, Guerra RO. Prevalence and associated factors of Osgood-Schlatter syndrome in a population-based sample of Brazilian adolescents. Am J Sports Med. 2011;39:415-20. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Demirag B, Ozturk C, Yazici Z, et al. The pathophysiology of Osgood-Schlatter disease: a magnetic resonance investigation. J Pediatr Orthop B. 2004;13:379-82. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Gigante A, Bevilacqua C, Bonetti MG, et al. Increased external tibial torsion in Osgood-Schlatter disease. Acta Orthop Scand. 2003;74:431-6. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Nakase J, Goshima K, Numata H, et al. Precise risk factors for Osgood-Schlatter disease. Arch Orthop Trauma Surg. 2015;135:1277-81. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Sarcević Z. Limited ankle dorsiflexion: a predisposing factor to Morbus Osgood Schlatter? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16:726-8. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Uslu M, Uslu R, Eksioglu F, et al. Children with fractures show higher levels of impulsive-hypercative behavior. Clin Orthop Relat Res. 2007;460:192-5. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Rowe R, Maughan B, Goodman R. Childhood psychiatric disorder and unintentional injury: findings from a national cohort study. J Pediatr Psychol. 2004;29:119-30. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Brehaut JC, Miller A, Raina P, et al. Childhood behavior disorders and injuries among and youth: a population based study. Pediatrics. 2003;111:262-9. [Crossref]  [PubMed] 
 22. İz M, Çeri V. Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder symptoms in children who were treated at emergency service due to unintentional injury. Emerg Med Int. 2018; 2018:7814910. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Erdogan M, Desteli EE, Imren Y, et al. Is attention deficit and hyperactivity disorder a risk factor for sustaining fractures of proximal humerus? Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2014;81:221-6.
 24. Kömürcü E, Bilgiç A, Hergüner S. Relationship between extremity fractures and attention-deficit/ hyperactivity disorder symptomatology in adults. Int J Psychiatry Med. 2014;7:55-63. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Amiri S, Sadeghi-Bazargani H, Nazari S, et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder and risk injuries: a systematic review and meta-analysis. J Inj Violence Res. 2017;9:95-105.
 26. Guy JA, Knight LM, Wang Y, et al. Factors associated with musculoskletal injuries in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Prim Care Companion CNS Disord. 2016;18. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]