ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

OSTEOARTRİTİN EL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF OSTEOARTRİTİS ON HAND FUNCTIONS
Makale Dili: TR - Medline No: 66250
ÖZET
Osteoartrit (OA) dünyada ve ülkemizde en sık karşılaşılan eklem hastalıklarından biridir. Tuttuğu bölge ile ilişkili olarak kliniğinde ağrı, fonksiyon kaybı ve tutukluğa rastlanabilir. El; osteoartritin sıkça tuttuğu bölgelerden biridir.

Bu çalışmada el osteoartritinin el fonksiyonlarındaki etkisi araştırılmış olup, OA'i olan otuzdokuz, olmayan yirmibir, toplam altmış hasta çalışmaya alındı.Hastaların el fonksiyonları, disabilite durumu, günlük yaşam aktivite becerileri (Duruöz skalası ile), koordinasyon muayenesi, el kavrama ve tutma güçleri değerlendirildi. OA'i olan grupta kavrama ve lateral tutma gücü diğer gruba göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha düşük(p<0,005), el beceri testleri (p<0,05), koordinasyon testleri (p<0,05) ve günlük yaşam aktivite fonksiyonları (p<0,01) daha bozuk olarak bulundu.

ABSTRACT
Osteoarthritis (OA), is the most common joint disorder in the world and in our country. Pain, dysfunction and stiffness are main symptoms according to involving side. Hand osteoarthritis is very common among the elderly.

The aim of this study was to investigate the effects of hand OA on hand function. Thirty-nine patients with hand OA and twenty-one healthy volunteers as controls were evaluated. Hand functions, disability status, activities of daily living (Duruöz Scale), coordination, grip strength and pinch strength were evaluated in all patients. Grip strength and lateral pinch (p<0,005), hand function test scores (p<0,05), hand coordination tests (p<0,05) and daily living activities (p<0,01) were significantly lower in hand OA patients than control group.