ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

OSTEOPENİNİN EŞLİK ETTİĞİ SPONDİLOEPİFİZYAL DİSPLAZİ TARDA'LI BİR OLGU SUNUMU
A CASE WITH SPODYLOEPIPHYSEAL DYSPLASIA TARDA ASSOCIATED WITH OSTEOPENIA
Makale Dili: TR - Medline No: 76975
ÖZET
Spondiloepifizyal displazi tarda (SEDT), epifizlerin ortaya çıkmasındaki gecikmeye bağlı olarak gövde ve ekstremitelerde kısalık, bel ağrısı, fıçı göğüs deformitesi, kifoskolyoz, platispondili, koksa vara ve genu varum/valgum deformitelerine neden olabilen nadir görülen bir osteokondrodisplazi türüdür. Çoğunlukla X'e bağlı resesif kalıtım gösterdiği için genellikle erkeklerde görülür. Osteoporoz ve osteopeni birlikteliği de rapor edilmiştir. Bu makalede bel ağrısı yakınması ile müracaat eden ve ileri düzeyde osteopeni birlikteliği bulunan 22 yaşında erkek bir hasta incelenerek SEDT'nın semptom, bulgu, tanı ve tedavi yöntemlerini ortaya koyma amacı taşınmaktadır.
ABSTRACT
Spondyloepiphyseal dysplasia tarda(SEDT), is rare form of osteochondrodysplasia which can cause shortness of body and extremities, barrel chest deformity, kyphoscoliosis, platyspondyly, coxa vara and genu varum/valgum deformities due to delayed formation of epiphyses. It is usually seen in man thats why it is mostly inhereted as X linked recessive. It's association with osteopenia, and osteoporosis was reported. İn this article, it was aimed to bring out the symptomes, signs, diagnose and treatment methods of SEDT by analysing a 22 years old male patient who have admitted for back pain associated with severe osteopenia.