ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

OSTEOPETROZİS TARDA: BİR OLGU SUNUMU
OSTEOPETROSIS TARDA: A CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 76974
ÖZET
Osteopetrozis, kırıklarla ve artmış kemik dansitesiyle karakterize nadir görülen kalıtsal bir kemik hastalığıdır. Tarda formu, otozomal dominant geçiş gösterir ve hastaların %50'si asemptomatik olduğu için genellikle tesadüfen saptanır. Biz burada, 24 yaşında erkek hastada osteopetrozis tarda tip 2 klinik ve radyolojik özelliklerini bildirdik ve bu konudaki literatürü gözden geçirdik.
ABSTRACT
Osteopetrozis is a rare hereditary bone disease characterised by increased bone density and fractures. The tarda form is inherited as an autosomal dominant gene and is usually detected incidentally, since up to 50% of patients are asymptomatic. Herein we report a 24 year old male patient with characteristic clinic and radiographic features of osteopetrozis tarda type 2 and review the literature.