ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

PATENT FORAMEN OVALE VE İSKEMİK İNME: BİR OLGU TARTIŞMASI
PATENT FORAMEN OVALE AND ISCHEMIC STROKE: A CASE DISCUSSION
Makale Dili: TR - Medline No: 79433
ÖZET
İnme sonrası rehabilitasyonun amaçlarından birisi inme tekrarının önlenmesidir. Son zamanlarda inme etiyolojisi araştırmalarında transözefageal ekokardiyografinin daha fazla kullanılması ile, kriptojenik inme vakalarının %40-50 kadarının patent foramen ovale ile ilişkili olduğu savunulmaktadır. Burada sunulan vakada, pulmoner emboli sonrası varolan patent foramen ovale yoluyla tromboembolinin sistemik dolaşıma geçmesi neticesinde inme geliştiği düşünülmüştür. Özellikle, bu paradoksal embolinin fizyopatolojisi tartışılmıştır.
ABSTRACT
One of the aims of rehabilitation after stroke is to prevent the recurrence of stroke. Recently, it is maintained that 40-50% of criptogenic stroke cases are associated with patent foramen ovale, while the use of transesophageal echocardiography is increasing to investigate stroke aetiology. In this case, it seems that the thromboemboli which have passed through patent foramen ovale and entered the systemic circulation after pulmonary embolism caused to stroke. Particularly, the physiopathology of this paradoxical embolism was discussed.