ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

PERİFERİK EROZİV ARTROPATİ İLE SEYREDEN ATİPİK BEHÇET HASTALIĞI
ATYPICAL BEHCET'S DISEASE WITH PERIPHERAL EROSIVE ARTHROPATHY
Makale Dili: EN - Medline No: 32783
ÖZET
Behçet hastalığının eklem semptomları iyi bilinmektedir ve periferik büyük eklemleri tutan intermittant nondestrüktif artrit ile karakterizedir. Burada 35 yaşında bir kadın hastanın sağ el bileğinde ve interkarpal eklemlerinde gelişen eroziv artrit sunulmakta ve literatür gözden geçirilerek tartışılmaktadır.
ABSTRACT
Joint symptoms are well recognized features of Behcet's disease (BD) characterized as intermittent self-limiting nondestructive arthritis involving the peripheral large joints. We report a 35-year-old female patient with BD presented with erosive arthritis of right wrist and intercarpal joints and discuss the case with the review of the literature.