ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Periferik Fasiyal Paralizi ile Komplike Olmuş COVID-19
COVID-19 Complicated with Peripheral Facial Paralysis
Received Date : 23 May 2021
Accepted Date : 27 Jul 2021
Available Online : 13 Aug 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-84604 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2022;25(1):123-6
ÖZET
Koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease 2019 (COVID- 19)], ilk olarak Çin’in Wuhan kentinden başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişiyi etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Başlangıçta COVID-19, şiddetli solunum yolu hastalığı olarak rapor ediliyordu. Bu dönemde tipik belirti ve bulgular ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi bir solunum virüsünden beklenebilecek bulgular iken; virüsün hızlı bir şekilde yayılarak daha fazla kişiyi etkilemesi ve zamanla yapılan çalışmaların sayısının artması sonucunda bulguların birçok şekilde ortaya çıkabileceği fark edildi. Hâlsizlik, kırgınlık, yaygın kas-eklem ağrıları yanında baş dönmesi, tat ve koku alma problemleri gibi nörolojik semptomlarda bildirilmiştir. COVID-19’da tat ve koku almada kayıp gibi nörolojik semptomların yaygın olarak bildirilmesi, kranyal sinirlerin de etkileniyor olabileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda COVID-19, periferik yüz felci dâhil olmak üzere çeşitli nörolojik semptomlara neden olabilir. Bu olguda, COVID-19 tanısı konmuş periferik fasiyal paralizili genç bir erkek hastayı sunarak, COVID-19’un sebep olduğu nörolojik belirtilere katkıda bulunmayı amaçladık.
ABSTRACT
Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is a highly contagious disease that first began in Wuhan province of China and rapidly spread all over the world in a short time, affecting millions of people. At the beginning, COVID-19 has been reported as a severe respiratory tract disease. During this period, typical signs and symptoms were those expected from a respiratory virus such as fever, cough and dyspnea, as a result of the rapid spread of the virus, affecting more people and increasing number of studies in the literature, it has been noticed that the symptoms can manifest in many ways. In addition to malaise, fatigue, diffuse muscle-joint pain, neurological symptoms such as dizziness, loss of taste and smell. Commonly reported neurological symptoms such as loss of taste and smell in COVID-19, suggest that cranial nerves may also be affected. In this context, COVID-19 can cause various neurological symptoms including peripheral facial paralysis. In this report, we aimed to present a young male patient with peripheral facial paralysis who was diagnosed with COVID-19, and to make a contribution to neurological symptoms caused by COVID-19.
REFERENCES
 1. Guan WJ, ZY N, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382:1708-20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020;395: 507-13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Chen C, Dong Y, Kang J, et al. Asymptomatic novel coronavirus pneumonia presenting as acute cerebral infarction: case report and review of the literature. Chin J Emerg Med. 2020;29. [Link] 
 4. Figueiredo R, Falcão V, Pinto MJ, et al. Peripheral facial paralysis as presenting symptom of COVID-19 in a pregnant woman. BMJ Case Rep. 2020;13:e237146. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Wan Y, Cao S, Fang Q, et al. Coronavirus disease 2019 complicated with Bell's palsy: a case report. Neurology. 2020. [Crossref] 
 6. Peitersen E. Bell's palsy: the spontaneous course of 2,500 peripheral facial nerve palsies of different etiologies. Acta Otolaryngol Suppl. 2002:4-30. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Murakami S, Mizobuchi M, Nakashiro Y, et al. Bell palsy and herpes simplex virus: identification of viral DNA in endoneurial fluid and muscle. Ann Intern Med. 1996;124:27-30. [Crossref]  [PubMed] 
 8. McCormick DP. Herpes-simplex virus as a cause of Bell's palsy. Lancet. 1972;1:937-9. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Steiner I. Human herpes viruses latent infection in the nervous system. Immunol Rev. 1996;152:157-73. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Wu Y, Xu X, Chen Z, el al. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. Brain, behavior, and immunity, 2020;87:18-22. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Montalvan V, Lee J, Bueso T, et al. Neurological manifestations of COVID-19 and other coronavirus infections: A systematic review. Clin Neurol Neurosurg. 2020;194:105921. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Mao L, Jin H, Wang M, et al. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol. 2020;77:683-90. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Li Y-C, Bai W-Z, Hashikawa T, et al. The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 may play a role in the respiratory failure of Covid-19 patients. J Med Virol 2020;92:552-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Wrapp D, Wang N, Corbett KS, et al. Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. Science. 2020;367:1260-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Walls AC, Park YJ, Tortorici MA, et al. Structure, function, and antigenicity of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein. Cell. 2020;181: 281-92.e6. Erratum in: Cell. 2020;183:1735. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Ji X, Zhang C, Zhai Y, et al. TWIRLS, an automated topic-wise inference method based on massive literature, suggests a possible mechanism via ACE2 for the pathological changes in the human host after coronavirus infection. medRxiv 2020. [Crossref] 
 17. Alberti P, Beretta S, Piatti M, et al. Guillain-Barré syndrome related to COVID-19 infection. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020;7:e741. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Zhao H, Shen D, Zhou H, et al. Guillain-Barré syndrome associated with SARS-CoV-2 infection: causality or coincidence? Lancet Neurol. 2020;19:383-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]