ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Peroneal Sinir Kompresyon Nöropatisi: Elektrofizyolojik ve Ultrasonografik Bakış
Peroneal Nerve Compression Neuropathy with Electrophysiological and Sonographic Glance: Case Report
Received Date : 02 Jan 2016
Accepted Date : 06 Jan 2016
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):197-200
ÖZET
Peroneal sinir kompresyon nöropatisi, çok çeşitli sebeplerle oluşan ve alt ekstremitede en sık rastlanan tuzak nöropatidir. Peroneal sinir anatomik seyri nedeni ile sıkça dış basılara maruz kalmaktadır. Fibula başı, peroneal sinirin burada oldukça yüzeyel seyretmesi nedeni ile kompresyonun en çok görüldüğü bölgedir. Peroneal sinir akut kompresyon nöropatisi tanısında klinik bulgular eşliğinde lezyon seviyesinin tespiti için en çok kullanılan ve en yararlı metot elektromiyografi olmakla birlikte, ayırıcı tanıda, etiyolojiyi ve lezyon yeri lokalizasyonunu belirlemede ultrasonografi yararlı olmakta ve kullanımı giderek artmaktadır. Bu çalışmada, uzun süre bacak bacak üstüne atarak oturup bilgisayar oyunu oynayan 12 yaşındaki olguda gelişen tek taraflı peroneal palsi klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonografik bulgular eşliğinde sunulmuştur.
ABSTRACT
Peroneal nerve compression neuropathy which is consisting of a wide variety of causes, is the most common entrapment neuropathy in the lower extremities. Peroneal nerve is frequently exposed to external compression due to anatomic course. Fibular head is the most common region of the entrapment because the peroneal nerve goes on superficially. Although electromyography is the most widely used method in the diagnosis of peroneal nerve acute compression neuropathy due to determine the lesion's level, ultrasound is quite useful to determine the etiology and its use is increasing. In this article, 12 years old patient with unilateral peroneal palsy who was playing computer games for a long time and