ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

PİYOJENİK SAKROİLEİTLİ BİR OLGU SUNUMU
CASE REPORT: “PYOGENIC SACROILIITIS”
Makale Dili: TR - Medline No: 66236
ÖZET
Nadir bir enfeksiyon olan piyojenik sakroileitte gebelik, travma, intravenöz ilaç bağımlılığı, cilt-kemik-üriner sistem enfeksiyonu ve endokardit predispozan faktörler olarak bildirilmektedir. Periferik eklemlerdeki septik artritlerin tersine sakroiliak eklemin enfeksiyonunu saptamak zordur ve tanı gecikebilir. Bir sakroileit olgusu ile karşılaştığımızda ayırıcı tanıda enflamasyon yanında spesifik ve spesifik olmayan enfeksiyonlar da düşünülmelidir. Tedavide spesifik etyolojik ajana yönelik antibiyotik uygulaması ve abse oluşan formlarda da cerrahi drenaj önerilmektedir.

Burada gebelik döneminde bel ve kalça ağrısı başlayan, doğum sonrası şikayetlerinin artarak devam etmesi nedeniyle polikliniğimize başvuran ve bir dizi tetkik ve ilaç uygulamaları sonrasında geç tanı alan bir piyojenik sakroileit olgusu sunulmuştur.

ABSTRACT
Pyogenic infection of the sacro-iliac joint is uncommon. Pregnancy, trauma, intravenous drug usage, infections of the skin-musculoskeletal system-genitourinary tracts and endocarditis are the predisposing factors. In contrast to sepsis of peripheral joints, infection of the sacro-iliac joint may be difficult to detect and diagnosis may be delayed. In differential diagnosis of patients with sacroiliitis beside inflammation spesific and nonspesific infections must be thought. Treatment includes antibiotic therapy against spesific pathogen and if necessary surgical drainage for abscess formation.

Here we present a case who has low back and hip pain started at pregnancy period . Her symptoms got worser after delivery . She admitted to our hospital and after a number of examinations and therapy she was diagnosed as pyogenic sacroiliitis.