ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

PROGRESİF FİBRODİSPLAZİ OSİFİKANS: BİR OLGU SUNUMU
FIBRODYSPLASIA OSSIFICANS PROGRESSIVA: A CASE REPORT
Makale Dili: EN - Medline No: 66255
ÖZET
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) or Miyositis Ossificans Progressiva , nedeni bilinmeyen genetic bir hastalıktır. Hastalık, konnektif dokunun heterotopik ossifikasyonları ve extremitelerdeki kongenital malformasyonlar ile karakterizedir.

Bizim vakamız, eklem hareket kısıtlılıkları ve günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik olan 27 yaşında bir kadındı. Biz bu vakaya fizik muayene bulguları, kısıtlı eklemlerin direkt röntgenogramları ve tüm vücut kemik sintigrafisi ile Fibrodysplasia Ossificans Progressiva tanısı koyduk ve bu vaka ışığında konuyla ilgili literatürleri gözden geçirdik.

ABSTRACT
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) or Miyositis Ossificans Progressiva is a genetic disorder with unknown cause. Disease is characterized by heterotopic ossifications of connective tissue and congenital malformations of distal part of extremities.

Our case was a 27 years-old woman who had restrictions of range of motion and disability of daily living aktivities . We have diagnosed according to our physical examination, x-rays and whole body bone scintigraphy as Fibrodysplasia Ossificans Progressiva and rewieved literature about FOP in light of this case.