ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Pulmoner Rehabilitasyon Endikasyonları, Hasta Seçimi ve Kontrendikasyonlar
Indications for Pulmonary Rehabilitation, Patient Selection and Contraindications
Received Date : 02 Nov 2010
Accepted Date : 04 Dec 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 95205
ÖZET
Yeterli tıbbi tedaviye rağmen nefes darlığı çeken, egzersiz toleransı azalmış veya günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma gözlenen kronik solunum hastalığı olan olgularda pulmoner rehabilitasyon (PR) endikedir. Geleneksel olarak, PR öncelikle kronik obstruktif akciğer hastalıklarında (KOAH) etkin olarak uygulandığından, diğer pulmoner hastalıklardaki etkinliğine daha az dikkat edilmektedir. Bu duruma rağmen kronik astım, bronşektazi, kistik fibrosiz, göğüs duvarı veya interstisiyel akciğer hastalığı mevcut olan hastalar PR için muhtemel adaylardır. Pulmoner rehabilitasyon programının çocuk veya yetişkin adayları, solunum kası veya pulmoner işlev bozukluğu nedeniyle aktiviteleri ve yaşam süresi beklentisi kısıtlanan tıbbi durumu stabil olgulardır. Pulmoner rehabilitasyon programı kontraendikasyonları arasında; motivasyon eksikliği, belirgin kognitif bozukluk, risk oluşturabilen stabil olmayan tıbbi durum veya egzersiz programına katılmaya engel olan ciddi artrit veya diğer kısıtlayıcı durumları içerir. (FTR Bil Der 2010;13 Özel Sayı:44-7)
ABSTRACT
Pulmonary rehabilitation (PR) is indicated for individuals with chronic respiratory disease who have dyspne, reduced exercise capacity or disability despite recieving standart medical treatment. Traditionally, pulmonary rehabilitation has dealt primarily with COPD, whereas its effectiveness for other pulmonary conditions has received less attention. Nonetheless, patients with asthma, bronchiectasis, cystic fibrosis, chest wall disease, or interstitial lung disease may be appropriate candidates. Candidates for pulmonary rehabilitation are pediatric and adult individuals who have respiratory muscle or pulmonary dysfunction that limit their activities or life expectancy, and whose conditions are stable. Contraindications for PR include the lack of motivation, significant cognitive impairment, unstable medical conditions that may pose risks, or the inability to participate in an exercise program because of a severe arthritic or other limiting conditions. (J PMR Sci 2010;13 Suppl:44-7)