ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Renal Transplantlı Bir Hastada Steroid Kullanımına Bağlı Gelişen Multifokal Osteonekroz: Bir Olgu Sunumu
Steroid-Induced Multifocal Osteonecrosis in a Patient with Renal Transplantation: A Case Report
Received Date : 24 Jun 2015
Accepted Date : 13 Jul 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
Bu olgu raporunda, renal transplantasyon sonrası steroid kullanımına bağlı multifokal osteonekroz (ON) görülen bir vaka sunulmaktadır. Elli-beş yaşında kadın hasta kliniğimize her iki dizde ağrı şikayeti ile yönlendirildi. Başvuru öncesi çekilen manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikinde her iki diz eklemi çevresinde ON bulguları mevcuttu. Öyküsünden, 3 yıl önce renal transplantasyon yapıldığı, sonrasında 33 ay süre ile 8 mg/gün dozunda metil prednizolon kullandığı ve son 3 aydır her iki dizde, omuzlarında ve sol ayak bileğinde ağrısı olduğu öğrenildi. Fizik muayenede, semptomatik eklemleri minimal limitli ve ağrılıydı. Hospitalize edilen hastada, multifokal ON ekartasyonu amacıyla, semptomatik eklemlerin ve literatüre uygun olarak asemptomatik kalça eklemlerinin MRG ile değerlendirmesi yapıldı. İncelenen tüm eklemlerde ON bulguları saptanması üzerine multifokal ON tanısı koyuldu. Yapılan çalışmalarda, ON'nin radyolojik progresyonu üzerine olumlu etkileri saptanmış olan alendronat tedavisi, hastaya, 70 mg/hafta dozunda başlandı. Ek olarak, aktivite kısıtlaması, walker ile mobilizasyon ve egzersiz önerilerinde bulunuldu. Sonuç olarak, multifokal ON, seyrek görülen ve kimi zaman göz ardı edilebilen bir hastalıktır. Uzun süre steroid tedavisi almış olan hastalarda, tek eklemde ON bulguları saptandığında, multifokal ON ihtimali mutlaka akılda tutulmalıdır.
ABSTRACT
In this case report, a patient with steroid-induced multifocal osteonecrosis (ON) following renal transplantation was presented. A 55-year-old female patient was admitted to the clinic with a complaint of pain in both knees. The magnetic resonance imaging (MRI) performed prior to the patient's admission revealed bilateral knee ON. The patient had a history of receiving oral methyl prednisolone 8 mg daily for about 33 months following her renal transplantation surgery 3 years ago. She has been complaining of pain in both knees, shoulders, as well as left ankle, for the last 3 months. On physical examination, range of motion in the symptomatic joints was minimally limited and painful. The patient was hospitalized and symptomatic joints, along with the asymptomatic hip joints were evaluated via MRI, according to the recommendations in the literature. Detecting the signs of ON in all evaluated sites of the body, the patient was diagnosed with multifocal ON. Alendronate, which was shown to be effective on hindering the radiologic progression of ON, was started at a dose of 70 mg weekly. Additionally, activity limitation, using walker while ambulation and exercise regimen were recommended. In conclusion, multifocal ON is an uncommon disease which is underestimated in some instances. When sign of ON was detected in one joint of a patient on prolonged steroid therapy, the probability of multifocal ON should absolutely be kept in mind.