ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

RESPİRATUVAR VE KARDİYAK ARREST SONRASI NÖROLOJİK İYİLEŞME GÖZLENEN TRANSVERS MYELİT OLGUSU
NEUROLOGICAL RECOVERY FROM TRANSVERSE MYELITIS AFTER RESPIRATORY AND CARDIAC ARREST
Makale Dili: EN - Medline No: 66205
ÖZET
Transvers myelit tanısının dördüncü ayında, geçirdiği respiratuvar ve kardiyak arrest sonrasında yüksek doz intravenöz metilprednizolon uygulamasını takiben hızlı motor iyleşme gösteren, 50 yaşında bayan hasta sunulmuştur.
ABSTRACT
We would like to report here a 50-year-old paraplegic female with transverse myelitis (TM) who had an immediate neurological recovery after application of high dose intravenous methylprednisolone during respiratory and cardiac arrest, four months after the initial onset of her spinal cord involvement.