ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

ROMATOİD ARTRİT ETYOPATOGENEZİNDE T-HÜCRELERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF T-CELL IN THE ETIOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 66198
ÖZET
Romatoid artrit patofizyolojisinde T-hücrelerinin anahtar rolünün anlaşılmasıyla selektif biyolojik tedavilerin aciliyeti güncele yerleşmiştir. Bu derlemede belli başlı hastalık düzenleyici biyolojik ilaçların romatoid artrit patofizyolojisindeki hedeflerini açıklamaya çalıştık.
ABSTRACT
The emergence of selective biologic therapies are very actuall with understanding of the key role of T-cells in the pathophysiology of rheumatoid arthritis. In this review, we were trying to explain the role of certain targeted biologic disease modifying anti-rheumatic drugs in the pathophysiology of rheumatoid arthritis.