ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ROMATOİD ARTRİT VE OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA DİSLİPİDEMİ
DYSLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND OSTEOARTHRITIS
Makale Dili: EN - Medline No: 33163
ÖZET
Romatoid artrit (RA) lipid profilini de içeren metabolik bozukluklara yol açabilen kronik sistemik inflamatuar bir hastalıktır.

Yaşları sırası ile 43.5 ± 11.3, 49 ± 12.0 ve 46.7 ± 11.9 olan 30 RA'li, 32 osteoartritli (OA) ve 20 sağlıklı kadında total serum kolesterol (TC), trigliserit (TG), düşük dansiteli lipoprotein (LDL), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) ve çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) plazma düzeyleri ölçüldü.

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında RA'li hastalarda serum TC, LDL, VLDL seviyeleri önemli ölçüde azalmışken, OA'li hastalarda TC seviyesi önemli ölçüde yüksek bulundu. RA'li hastalarda ortalama ESR ve CRP seviyeleri ile TC düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulundu. RA'li grupta hastaların klinik aktivite parametreleri de lipid seviyeleri ile korele idi.

Özet olarak gerek RA'li gerekse OA'li hastalarda lipid ve lipoprotein düzeyleri özellikle de serum kolesterol düzeyleri dislipidemiye yol açacak şekilde değişmektedir. Bu RA ve OA'de hastalığın sekonder etkisine bağlanabilir.

ABSTRACT
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic inflammatory disease leading to disturbances of metabolism including the lipid profile.

Plasma levels of total serum cholesterol (TC), triglycerides (TG), low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL) and very low density lipoprotein (VLDL) were comparatively measured in 30 RA, 32 osteoarthritis (OA) and 20 healthy female subjects with a mean age of 45.3 ± 11.3, 49 ± 12.0 and 46.7 ± 11.9 years respectively.

Serum TC, LDL, VLDL concentrations were found to be significantly reduced in RA patients and TC concentration was significantly higher in OA patients compared with control subjects. There was a significant correlation between the mean ESR, CRP values and TC level in RA patients. The clinical activity parameters of patients were correlated with lipid levels in RA group.

In conclusion different altered patterns of lipid and lipoproteins are observed in both RA and OA; this suggests that dyslipidemia, especially characterized by altered serum cholesterol concentration may be considered as a secondary impact of rheumatic diseases like RA and OA.