ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ROMATOİD ARTRİTLİ BAYAN HASTALARDA OSTEOPOROZ SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ
FREQUENCY OF OSTEOPOROSIS AND THE RELEVANT RISK FACTORS IN FEMALE PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: EN - Medline No: 66242
ÖZET
Amacımız, romatoid artritli bayan hastalarda osteoporoz sıklığını ve ilişkili risk faktörlerini araştırmaktı. Çalışmaya romatoid artrit tanısı alan 77 bayan hasta dahil edildi. Hastaların ayrıntılı hikayesi alınarak, klinik muayene ve laboratuvar bulguları kaydedildi.Kemik mineral yoğunluğu dual enerji x-ışını absorbsiyometre ile hem lumbal vertebra hem de kalçadan ölçüldü.

Çalışmamız, romatoid artritli her üç kadından birinde lumbal vertebra ve/veya femurda osteoporoz olduğunu ve postmenaposal osteoporoz ile ilişkili risk faktörleri yanında hastalık süresi, romatoid faktör titresi, eritrosit sedimentaston hızı, modifiye sağlık değerlendirme anketi skoru, Steinbroker fonksiyonel evresi, subkondral erozyon varlığı, steroid tedavi süresi ve dozunun romatoid artritli kadınlarda osteoporoz için risk faktörü olduğunu göstermiştir.

ABSTRACT
Our aim was to investigate frequency of osteoporosis and the relevant risk factors in female patients with rheumatoid arthritis.

This study included 77 female patients with rheumatoid arthritis. A thorough history was taken and physical examination and laboratory investigations were carried out in all patients. Bone mineral density of both the lumbar vertebra and the hip was measured with dual energy x-ray absorptiometer.

It can be concluded that one of every three women with rheumatoid arthritis suffer from osteoporosis of the lumbar vertebra and/or the femur. Duration of the disease, rheumatoid factor titer, erythrocyte sedimentation rate, modified health assessment questionnaire scores, Steinbroker's functional stage, presence of subchondral erosion, duration of steroid treatment and dose of steroids and postmenopausal osteoporosis are the risk factors for osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis.