ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AKCİĞER FONKSİYON TESTLERİ VE YÜKSEK REZOLUSYONLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI: METOTREKSAT KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ, PROSPEKTİF BİR YILLIK ÇALIŞMA
RESULTS OF PULMONARY FUNCTION TESTS AND HIGH RESOLUTION COMPUTER TOMOGRAPHY FINDINGS IN RHEUMATOID ARTHRITIS: RELATIONSHIP WITH METOTREXATE USAGE, A PROSPECTIVE ONE YEAR STUDY
Makale Dili: TR - Medline No: 66187
ÖZET
Romatoid Artritte (RA) akciğer tutulumu sıktır. Metotrexat (MTX) başta olmak üzere çeşitli ilaçlar akciğer yan etkisi yapabilirler. Bu çalışmada düşük doz MTX ve diğer baz tedavileri kullanan 36 RA'lı hastada prospektif olarak bir yıl içinde Solunum Fonksiyon Testleri (SFT) ve Yüksek Rezolusyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) bulgularındaki değişimleri değerlendirmek amacı ile planlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografiközellikleri, ilaç kullanım öyküleri ve akciğer semptomları kaydedildi. 36 RA'li hastaya bir yıl aralıkla SFT ve YRBT yapıldı. Birinci yıl kontrolünde MTX kullanan ve kullanmayan hastaların YRBT'lerinde anlamlı değişiklik olmamıştır, ancak SFT'de FEV1 ve FVC'de MTX kullananlarda bir yıl içinde anlamlı düşme kaydedilmiştir. RA tedavisinde MTX halen ilk seçeneklerden olduğu için, akciğer semptomu olmayan RA populasyonda dahi periodik olarak noninvaziv bir tetkik olan SFT'nin değerlendirilmesi, ancak ciddi klinik bulgular olduğunda daha pahalı ve radyasyon riski olan YRBT'nin yapılması tarafımızca önerilmektedir.
ABSTRACT
Pulmonary involvement in Rheumatoid Arthritis (RA) is frequent. Several drugs used in the treatment of RA, mainly methotrexate (MTX) may cause pulmonary side effects. This study is planned to evaluate the changes in High Resolution Computed Tomography (HRCT) and Pulmonary Function Tests (PFT) in a year interval in 36 RA patients under low dose MTX and other disease modifying drugs therapy. The demographic properties, drug usage and pulmonary symptoms were recorded. There were no change of HRCT findings neither in the patients under MTX therapy nor in the patients under other therapies was recorded; however, significant decrease was found in FEV1 and FVC, in the patients under MTX therapy after one year. As MTX is still the first choice in RA treatment, we recommend the evaluation of PFT periodically which is a noninvasive procedure even in RA patients without pulmonary symptoms. HRCT as an expensive method which has a radiation risk is suggested to be advised in more serious clinical findings.