ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ROMATOİD ARTRİTTE KALÇA TUTULUMU
HIP INVOLVEMENT IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: EN - Medline No: 32720
ÖZET
Bu çalışma romatoid artritli 40 hastada, kalça tutulumunu incelemek için yapıldı. Eklem hasarı ile hastalık süresi, hastalık aktivitesi ve fiziksel özürlülük derecesi arasındaki ilşkiler incelendi. Hastaların anteroposterior pelvis grafileri bir radyolog tarafından incelendi ve Larsen sınıflamasına göre skorlandı.

Hastalık süresi kalça tutulumu olan hastalarda daha uzun idi (p<0.05). Yine sabah tutukluğu, ağrı, Ritchie Eklem İndeksi ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri gibi hastalık aktivite göstergeleri ve Health Assessment Questionnaire (HAQ) gibi fiziksel özürlülük dereceleri kalça tutulumu olan hasta grubunda anlamlı olarak daha fazla idi. Sonuç olarak yüksek hastalık aktivitesi ve disabilite değerlerine sahip hastalar kalça tutulumu açısından iyi takip edilmelidirler.

ABSTRACT
This study was performed to investigate hip involvement in 40 patients with rheumatoid arthritis. The relationship between hip joint damage and disease duration, disease activity, physical disability index were evaluated. Anteroposterior pelvis radiographs of the patients were taken and evaluated by a radiologist according to the Larsen score. The disease duration was significantly longer in patients with hip involvement (p<0.05) and disease activity parameters such as duration of morning stiffness, pain, Ritchie Articular Index , C-reactive protein (CRP) and physical disability index such as Health Assessment Questionnaire (HAQ) values were also significantly higher in patients with hip involvement (p<0.05). We conclude that patients with high disease activity and physical disability index have to be monitorized about hip involvement.