ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SAĞLIKLI YAŞLILARDA SOLUNUM KAS GÜCÜ, SOLUNUM FONKSİYON TESTİ VE EGZERSİZ KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH, PULMONARY FUNCTION TEST AND EXERCISE CAPACITY IN THE HEALTHY ELDERLY
Makale Dili: TR - Medline No: 66192
ÖZET
Yaşamın bir parçası olan yaşlanmaya, tipik olarak kademeli ancak progresif fizyolojik değişiklikler eşlik eder. Artan yaşla birlikte, solunum kas güç ve enduransı nda ve solunum fonksiyon testlerinde progressif bir azalma meydana gelir. Bu çalışmanın amacı; sağlıklı geriatrik grup ile genç sağlıklı kontrol grubu arasında solunum fonksiyon testleri (SFT), solunum kas gücü ve enduransı ve aerobik kapasite arasında fark olup olmadığını belirlemekti.

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.FTR polikliniğine başvuran 50 sağlıklı şahıs çalışmamıza dahil edildi. Randomize seçilmiş 30 sağlıklı şahıs, yaşları 65-80 (70,4.±4,2) ve yaşları 20-46 (33.8±6.6) olan 20 sağlıklı gönüllü kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların, SFT, solunum kas gücü ve enduransları değerlendirildi. Fizik muayeneleri (torakal schober, göğüs ekspansiyonu, 6 dk yürüme testi) yapıldı.

Geriatrik grupta FEV1(lt), FEV1 (%), FEV1 /FVC (%), FEF25-75 (%), VC (%), PEF (%), MVV (%), MİP (cmH20), MEP (cmH20), 6 dk yürüme testi ve torakal esneklik değerleri kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha düşüktü (p<0,05).

Sonuç olarak, kostokondral eklem kıkırdağının dejeneratif olayları nedeniyle göğüs kafesinin esnekliğini yitirmesi, interkostal ve karın kaslarının zayıflaması, azalmış elastisite nedeniyle küçük hava yollarının daralması ile oluşan azalmış elastisite, geriatrik grupta solunum kas gücü ve enduransında ve solunum fonksiyon test değerlerinde azalma oluşmasına neden olur.

ABSTRACT
Aging, an integral part of living, typically is accompanied by gradual but progressive physiologic changes. Progressive decrease in respiratory muscle strength and endurance and pulmonary function test (PFT) values were occurred with aging. The aim of this study was to determine whether difference exists in respiratory muscle strength and endurance and pulmonary function tests between the geriatric group and healthy young control group.

50 healthy consecutive subjects applied to Ministry of Health Ankara Education and Training Hospital PM&R were included for our study. Thirty healthy subjects aged 65-80 (70,4.±4,2) years formed geriatric group and twenty healthy volunteers, aged 20-46 (33.8±6.6) years formed control group were included in this study, all the subjects were selected randomly. All of the subjects were evaluated for pulmonary function tests, respiratory muscle strength and endurance. Physical examination (thorocal schober, chest expansion, six minute walking test) was performed. The values of FEV1(lt), FEV1 (%), FEV1 /FVC (%), FEF25-75 (%), VC (%), PEF (%), MVV (%), MİP (cmH20), MEP (cmH20), six minute walking test and thoracic flexibility in the geriatric group were statistically significantly lower than those of the control group (p<0.05). As a result , stiffening of the rib cage from degenerative calcification of costocondral cartilage, weakening of intercostal and abdominal muscles, and increased airflow resistance from small airway narrowing due to decreased elasticity were produced the decrease in pulmonary function test values, respiratory muscle strength and endurance in the geriatric group.