ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

SAKROİLİAK EKLEM ANATOMİ VE BİYOMEKANİĞİ
ANATOMY AND BIOMECHANICS OF THE SACROILIAC JOINT
Makale Dili: TR - Medline No: 32718
ÖZET
Bel ağrısına neden olan bir eklem olarak tanımlanan sakroiliak eklem(SİE)'in metabolik, inflamatuar, enfeksiyöz, travmatik, dejeneratif ve yapısal kaynaklı patolojileri şimdiye kadar tanımlanmıştır. Buna rağmen henüz, sakroiliak eklemin mekanik ağrı konseptinin, bel ağrısının ayırıcı tanısı içinde değerlendirilip tanınmasında ilerleme kaydedilememiştir.

Diğer sinoviyal eklemler gibi sakroiliak eklem hareketlidir ve belirli mekanik stresörlere maruz kalır. Bu stresörlerin neden olduğu mekanik fonksiyon bozukluklarını değerlendirebilmenin ilk adımı, eklemin anatomi ve biyomekaniğini kavramaktır. Ardından fonksiyon bozukluğuna neden olan mekanikler anlaşılmalıdır.

Bu derlemede, büyük kaynak kitaplarda yeterince yer verilmeyen SİE anatomi ve biyomekaniği ve sakroiliak eklem disfonksiyonuna neden olan patomekanikler literatürler eşliğinde gözden geçirilmiştir.

ABSTRACT
Sacroiliac joint is a cause of low back pain and inflammatory, infectious, traumatic, degenerative and structural pathologies of this joint has been described before. However, to date, the mechanical concept of the sacroiliac joint has not been evaluated for the differential diagnosis of low back pain.

Sacroiliac joint, like other synovial joints, is mobile and is subject to certain mechanical stresses. The first step to identify the mechanical dysfunction caused by these stressesis to understand the anatomy and biomechanics of the joint.

In this paper, we rewieved the anatomy and biomechanics of the sacroiliac joint, as well as pathomechanics leading to sacroiliac joint dysfunction in the light of current literature, thinking that this subjects is underestimated in most textbook.