ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SALMON KALSİTONİN KRONİK KULLANIMINDA VEP - BAEP PARAMETRELERİ
VEP - BAEP MODALITIES IN CHRONIC ADMINISTRATION OF SALMON CALCITONIN
Makale Dili: EN - Medline No: 33151
ÖZET
Bu çalışmada salmon kalsitoninin (SCT) uzun süreli kullanımı ile uyartısal yöntem parametrelerinde etkilenim olup olmadığını araştırmak amaçlandı. 45-68 yaşlarında aktif osteoporozu olan 20 kadın hasta ile kontrol grubu olarak 20 sağlıklı gönüllü kadında BAEP ve PR-VEP' ler kaydedildi. Hasta grubunda nazal yolla sCT (100 İÜ / gün) alma süresi ortalama 8±2,1 aydı. BAEP I,III,V dalga latansları ve I-III, III ve V dalga latans farklılıklarında 70 Db üzeri uyarıda hasta ve kontrol grupları arasında fark bulunmadı. Bütün bireylerde N80, N140 ve P100 PR-VEP dalga form komponentlerinde etkilenme tutarlı değildi. N80-P100 interpik amplütüd farklılıklarında gruplar arasında istatistiksel fark bulunmadı. Bu çalışmanın sonucunda, 3 ay ve üzerinde sCT alan osteoporotik kadın ve kontrol grubu arasında işitsel ve görsel uyarı potansiyelleri arasında istatistiksel fark olmadığı gösterildi.
ABSTRACT
Aim of the study was to clarify whether long term using of salmon calcitonin (sCT) has any effect on stimulus processing modalities or not. BAEPs and PR-VEPs were recorded in twenty female patients with active osteoporosis aged between 46-58 and a control group age matched 20 healthy female volunteers. The mean duration of the receiving of sCT (100 İÜ / day) by the nasal way was 8±2.1 months in patient group. BAEP latencies of wave I, III and V as well as latency differences between wave I and III, and between III and V, assessed for at an intensity of 70dB above sensation level for the click did not differ among patient and control groups. PR-VEP waveform components N80, N140 and P100 were not also consistently affected in all of the subjects. Peak to peak amplitude difference between N80 and P100 were not statistically significant between groups. The results of this study did not indicate any statistically significant difference on auditory and visual evoked potentials between control group and osteoporotic women group who received sCT more than 3 months.