ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Sarkopenisi Olan Diz Osteoartritli Yaşlılarda Dizliğin Diz Eklem Propriyosepsiyon Duyusuna ve Statik Dengeye Etkisi
The Effect of Knee Brace on Knee Joint Proprioception and Static Balance in Sarcopenic Elderly Patients with Knee Osteoarthritis
Received Date : 23 Mar 2022
Accepted Date : 22 May 2022
Available Online : 20 Jun 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-89896 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2022;25(3):339-45
ÖZET
Amaç: Sarkopenik yaşlılarda ekstremite hareketlerinde farkındalığın artması ve dengenin iyileştirilmesi, düşmelerin ve düşme ile ilişkili fiziksel, ruhsal ya da sosyal problemlerin önüne geçebilir. Bu araştırmada amaç, sarkopenisi olan yaşlı diz osteoartritli bireylerde elastik neopren dizlik kullanımının diz eklem propriyosepsiyon duyusuna ve statik dengeye etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Uluslararası Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Sarkopeni Çalışma Grubu önerileri doğrultusunda el kavrama gücü, sandalyeden kalkma testi ve sonografik uyluk düzeltme oranına göre sarkopeni tanısı alan 61 yaşlı bilateral diz osteoartriti olan kadın hastanın dâhil edildiği bu kesitsel araştırmada, katılımcıların elastik neopren dizlikli ve dizliksiz statik denge ölçümü ve diz eklem propriyosepsiyon duyusu ölçümleri yapıldı. Diz eklem propriyosepsiyon duyusu, izokinetik dinamometre ile dominant ekstremiteden 45° fleksiyon açısı için modifiye bir reprodüksiyon yöntemi kullanılarak ölçüldü. Statik denge, bilgisayarlı denge sistemi kullanılarak genel stabilite indeksi, ön-arka stabilite indeksi ve medial- lateral stabilite indekslerine göre değerlendirildi. Dizliksiz ve dizlik giyilerek yapılan ölçümlerinin karşılaştırılmasında bağımlı gruplar t-testi kullanıldı. Bulgular: Ortalama yaşı 69,7 olan katılımcıların olduğu bu araştırmada, 6±1,2 olan diz fleksiyon sapma açısı dizlik giyilmesi sonrası 5,6±1,3’e istatistiksel anlamlı olarak geriledi (p=0,02). Sırasıyla 7,45±0,43, 6,78±0,29 ve 6,55±0,33 olan genel stabilite indeksi, ön-arka stabilite indeksi ve medial-lateral stabilite indeksi skorları dizlikli ölçümde sırasıyla 7,38±0,51, 6,64±0,43, 6,53±0,25 bulundu ancak değişim istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla p=0,55, p=0,47, p=0,15). Sonuç: Elastik neopren dizlik kullanımı yaşlı sarkopenisi olan diz osteoartritli hastalarında diz eklem propriyoseptif duyusu keskinliğini artırır ancak statik dengeye etkisi yoktur. Dizlik kullanımı, diz ekleminin kinestetik farkındalığını artırarak olası yaralanmaların önüne geçilebilir.
ABSTRACT
Objective: Increasing awareness of extremity movements and improving balance in the sarcopenic elderly patients can prevent falls and the physical, mental, or social problems associated with falls. This study aims to investigate the effect of elastic neoprene knee brace on knee joint proprioception sense and static balance in sarcopenic elderly patients with knee osteoarthritis. Material and Methods: In this cross-sectional study, included 61 elderly female patients with bilateral knee osteoarthritis, who were diagnosed with sarcopenia according to the handgrip strength, chair stand test, and sonographic thigh adjustment ratio in line with the recommendations of the Special Interest Group on Sarcopenia of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Static balance and knee joint proprioception sense measurements were assessed with and without an elastic neoprene knee brace. Knee joint proprioception sense was measured with an isokinetic dynamometer using a modified reproduction method for a 45° flexion angle from the dominant extremity. The static balance was evaluated with a computerized balance system according to the general stability index, anterior-posterior stability index, and medial-lateral stability index. Dependent samples t-test was used to compare the measurements with and without knee braces. Results: Statistically significant decrease was found in knee joint flexion deviation angle after wearing knee braces (6±1.2 to 5.6±1.3, p=0.02), while no significant change was found in the general stability index, anterior-posterior stability index, and medial-lateral stability index scores (7.45±0.43 to 7.38±0.51 p=0.55, 6.78±0.29 to 6.64±0.43 p=0.47 and 6.55±0.33 to 6.53±0.25 p=0.15 respectively). Conclusion: The use of elastic neoprene knee brace increases knee joint proprioceptive acuity in sarcopenic elderly patients with knee osteoarthritis, but does not affect static balance. The use of knee braces can increase the kinesthetic awareness of the knee joint and prevent possible injuries.
REFERENCES
 1. Solanki V, Iyer S. Correlation of static Balance with knee proprioception in elderly. International Journal of Physiotherapy and Research. 2020;8:3398-06. [Crossref] 
 2. Hassan BS, Mockett S, Doherty M. Static postural sway, proprioception, and maximal voluntary quadriceps contraction in patients with knee osteoarthritis and normal control subjects. Ann Rheum Dis. 2001;60:612-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Jain DV, Oberoi M, Krishnanand V. Correlation of static and dynamic balance with knee proprioception in normals. International Journal of Physiotherapy and Research. 2017;5:2215-9. [Crossref] 
 4. Garsden LR, Bullock-Saxton JE. Joint reposition sense in subjects with unilateral osteoarthritis of the knee. Clin Rehabil. 1999;13:148-55. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Koralewicz LM, Engh GA. Comparison of proprioception in arthritic and age-matched normal knees. J Bone Joint Surg Am. 2000;82:1582-8. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Lund H, Juul-Kristensen B, Hansen K, et al. Movement detection impaired in patients with knee osteoarthritis compared to healthy controls: a cross-sectional case-control study. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2008;8:391-400. [PubMed] 
 7. Hinman RS, Bennell KL, Metcalf BR, et al. Balance impairments in individuals with symptomatic knee osteoarthritis: a comparison with matched controls using clinical tests. Rheumatology (Oxford). 2002;41:1388-94. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Lee SS, Kim HJ, Ye D, et al. Comparison of proprioception between osteoarthritic and age-matched unaffected knees: a systematic review and meta-analysis. Arch Orthop Trauma Surg. 2021;141:355-65. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Manlapaz DG, Sole G, Jayakaran P, et al. Risk factors for falls in adults with knee osteoarthritis: a systematic review. PM R. 2019;11:745-57. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Khalaj N, Abu Osman NA, Mokhtar AH, et al. Balance and risk of fall in individuals with bilateral mild and moderate knee osteoarthritis. PLoS One. 2014;9:e92270. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Liu C, Wan Q, Zhou W, et al. Factors associated with balance function in patients with knee osteoarthritis: An integrative review. Int J Nurs Sci. 2017;4:402-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Ho KC, Gupta P, Fenwick EK, et al. Association between age-related sensory impairment with sarcopenia and its related components in older adults: a systematic review. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2022;13:811-23. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Polat M, Salbaş ÇS, Sari S, et al. The association between prognosis and sarcopenia assessed by psoas muscle measurements in elderly male patients with COVID-19. Turkish Journal of Geriatrics. 2021;24:557-66. [Crossref] 
 14. Duivenvoorden T, Brouwer RW, van Raaij TM, et al. Braces and orthoses for treating osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015:CD004020. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Tiggelen DV, Coorevits P, Witvrouw E. The effects of a neoprene knee sleeve on subjects with a poor versus good joint position sense subjected to an isokinetic fatigue protocol. Clin J Sport Med. 2008;18:259-65. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Günendi Z, Acar M, Bölükbaşi N. [The effect of elastic wool knee brace on static and dynamic balance in patients with knee osteoarthritis]. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 2007;18:81-8. [Link] 
 17. Chuang SH, Huang MH, Chen TW, et al. Effect of knee sleeve on static and dynamic balance in patients with knee osteoarthritis. Kaohsiung J Med Sci. 2007;23:405-11. [Crossref]  [PubMed] 
 18. McNair PJ, Stanley SN, Strauss GR. Knee bracing: effects of proprioception. Arch Phys Med Rehabil. 1996;77:287-9. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Schween R, Gehring D, Gollhofer A. Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis. PLoS One. 2015;10:e0115782. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Efe M, Saraç ZF, Savaş S, et al. Sarcopenia prevalence and the quality of life in older adults: A study from Turkey's east. Ege Journal of Medicine. 2021;60:52-9. [Crossref] 
 21. TÜİK [İnternet]. [20.03.2022]. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, 2020. Erişim linki: [Link] 
 22. Yesil H, Hepguler S, Ozturk C, et al. Prevalence of symptomatic knee, hand and hip osteoarthritis among individuals 40 years or older: a study conducted in İzmir city. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2013;47:231-5. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Kara M, Kaymak B, Frontera W, et al. Diagnosing sarcopenia: functional perspectives and a new algorithm from the ISarcoPRM. J Rehabil Med. 2021;53:jrm00209. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Unal M, Kose O, Arik HO, et al. Hand grip strength: age and gender stratified normative data in Anatolian population. Hand and Microsurgery. 2018;7:16-23. [Link] 
 25. Pinheiro PA, Carneiro JA, Coqueiro RS, et al. "Chair Stand Test" as Simple Tool for Sarcopenia Screening in Elderly Women. J Nutr Health Aging. 2016;20:56-9. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Kara M, Kaymak B, Ata AM, et al. STAR-Sonographic Thigh Adjustment Ratio: A Golden Formula for the Diagnosis of Sarcopenia. Am J Phys Med Rehabil. 2020;99:902-8. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Bayramoglu M, Toprak R, Sozay S. Effects of osteoarthritis and fatigue on proprioception of the knee joint. Arch Phys Med Rehabil. 2007;88:346-50. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Cachupe WJ, Shifflett B, Kahanov L, et al. Reliability of biodex balance system measures. Measurement in Physical Education and Exercise Science. 2001;5:97-108. [Crossref] 
 29. Mohd Sharif NA, Goh SL, Usman J, et al. Biomechanical and functional efficacy of knee sleeves: A literature review. Phys Ther Sport. 2017;28:44-52. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Schiller JS, Kramarow EA, Dey AN. Fall injury episodes among noninstitutionalized older adults: United States, 2001-2003. Adv Data. 2007:1-16. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Takacs J, Carpenter MG, Garland SJ, et al. The role of neuromuscular changes in aging and knee osteoarthritis on dynamic postural control. Aging Dis. 2013;4:84-99. [PubMed]  [PMC] 
 32. Collins AT, Blackburn JT, Olcott CW, et al. The effects of stochastic resonance electrical stimulation and neoprene sleeve on knee proprioception. J Orthop Surg Res. 2009;4:3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Birmingham TB, Kramer JF, Inglis JT, et al. Effect of a neoprene sleeve on knee joint position sense during sitting open kinetic chain and supine closed kinetic chain tests. Am J Sports Med. 1998;26:562-6. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Birmingham TB, Inglis JT, Kramer JF, et al. Effect of a neoprene sleeve on knee joint kinesthesis: influence of different testing procedures. Med Sci Sports Exerc. 2000;32:304-8. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Beynnon BD, Good L, Risberg MA. The effect of bracing on proprioception of knees with anterior cruciate ligament injury. J Orthop Sports Phys Ther. 2002;32:11-5. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Barrett DS, Cobb AG, Bentley G. Joint proprioception in normal, osteoarthritic and replaced knees. J Bone Joint Surg Br. 1991;73:53-6. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Baert IA, Mahmoudian A, Nieuwenhuys A, et al. Proprioceptive accuracy in women with early and established knee osteoarthritis and its relation to functional ability, postural control, and muscle strength. Clin Rheumatol. 2013;32:1365-74. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Ramstrand N, Gjøvaag T, Starholm IM, et al. Effects of knee orthoses on kinesthetic awareness and balance in healthy individuals. J Rehabil Assist Technol Eng. 2019;6:2055668319852537. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Kuster MS, Grob K, Kuster M, et al. The benefits of wearing a compression sleeve after ACL reconstruction. Med Sci Sports Exerc. 1999;31:368-71. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Baltaci G, Aktas G, Camci E, et al. The effect of prophylactic knee bracing on performance: balance, proprioception, coordination, and muscular power. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011;19:1722-8. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Segal NA, Glass NA, Felson DT, et al. Effect of quadriceps strength and proprioception on risk for knee osteoarthritis. Med Sci Sports Exerc. 2010;42:2081-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Cudejko T, van der Esch M, van der Leeden M, et al. The immediate effect of a soft knee brace on pain, activity limitations, self-reported knee instability, and self-reported knee confidence in patients with knee osteoarthritis. Arthritis Res Ther. 2017;19:260. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Hasson CJ, van Emmerik RE, Caldwell GE. Balance decrements are associated with age-related muscle property changes. J Appl Biomech. 2014;30:555-62. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Gomes MM, Reis JG, Neves TM, et al. Impact of aging on balance and pattern of muscle activation in elderly women from different age groups. International Journal of Gerontology. 2013;7:106-11. [Crossref] 
 45. Kato T, Ikezoe T, Tabara Y, et al. Differences in lower limb muscle strength and balance ability between sarcopenia stages depend on sex in community-dwelling older adults. Aging Clin Exp Res. 2022;34:527-34. [Crossref]  [PubMed]