ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SAUNA TEDAVİSİNİN İNFLAMATUAR ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ VE KLİNİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF SAUNA THERAPY ON RESPIRATORY FUNCTION TESTS AND CLINICAL PARAMETERS IN RHEUMATIC DISEASES
Makale Dili: TR - Medline No: 66253
ÖZET
Bu çalışmayı, saunanın inflamatuar ve noninflamatuar romatizmal hastalıklarda pulmoner fonksiyonlar ve klinik parametreler üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla planladık.

Çalışmaya, inflamatuar gruba yaşları ortalama 39.5±10.7 yıl olan 20 hasta (12 kadın, 8 erkek ) noninflamatuar gruba (kontrol) yaşları ortalama 39.8±9.8 yıl olan 20 hasta (12 kadın, 8 erkek) alındı. Sauna tedavisi öncesi ve sonrası inflamatuar ve noninflamatuar grupların göğüs ekspansiyonu, ağrılı eklem sayısı, vizüel analog skala (VAS) ve solunum fonksiyon testleri (SFT) sonuçları kaydedildi.

İnflamatuar ve noninflamatuar grupların tedavi öncesi SFT parametreleri karşılaştırıldığında zorlu vital kapasite (FVC(%)), birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1(%)), eforla ilgili olmayan ekspiratuvar akım hızı (FEF25-75(%)), ekspire edilen vital kapasitenin ilk %50'sindeki akım hızı (FEF50(%)), pik ekspiratuvar akım hızı (PEF(%)), maksimal inspiratuvar basınç (MIP); zorlu inspiratuvar vital kapasite (FIVC(%)) değeri inflamatuar grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük saptandı (p<0.01). Her iki grupta solunum kaslarının gücünü gösteren maksimal inspiratuvar basınç (MIP) değerleri normalden düşüktü.

Sauna tedavisinden sonra inflamatuar grupta SFT değerlerinden FEF 25-75(%), FEF50(%) ve PEF(%) de anlamlı artış görüldü. Her iki grupta MIP ve maksimal ekspiratvuar basınç (MEP) değerlerinde ve klinik parametrelerde anlamlı artış bulduk.

Hastalardaki pulmoner, klinik ve subjektif düzelmeler nedeniyle sauna tedavisinin inflamatuar ve noninflamatuar romatizmal hastalıklarda pulmoner rehabilitasyon programının bir parçası olmasının yararlı olacağı sonucuna vardık.

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effects of sauna on respiratory function and clinical parameters in inflammatory and non inflammatory rheumatic disorders.

In this study , inflammatory group consisted of 20 patients (12 women, 8 men) whose median age was 39.5±10.7 years and noninflammatory group consisted of 20 patients whose median age was 39.8±9.8 years. Before and after sauna therapy; pulmonary function tests (PFTs), chest expansion, number of painful joints and visual analog scale(VAS) results were noted in both groups.

Before sauna therapy, forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume during the first second (FEV1(%)), forced expiratory flow rate (FEF25-75), FEF50, peak expiratory flow rate (PEF%), forced inspiratory vital capacity (FIVC), maximal inspiratory pressure (MIP) were lower in inflammatory group than in control group(p<0.001). The maximal inspiratory pressure (MIP) values, which demonstrate the respiratory muscle strength, was lower than normal in both groups. After sauna therapy, , statistically significant improvement was detected on FEF25-75(%),FEF50(%) and PEF(%) values in inflammatory group. MIP and maximal expiratory pressure (MEP) values were increased significantly in inflammatory and noninflammatory groups after the treatment. In both groups, significant improvement was observed in clinical parameters.

As a result of the study findings which demonstrated the positive effects of sauna on respiratory function tests and clinical parameters in these disorders; we concluded that sauna therapy might be a part of pulmonary rehabilitation programme in inflammatory and noninflammatory rheumatic disorders.