ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Sedanter Yaşam Tarzı Olan Bir Ev Hanımında Bacak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Shin Splint Sendromu
A Rare Cause of Leg Pain in a Housewife with a Sedentary Lifestyle: Shin Splints Syndrome: Case Report
Received Date : 19 May 2016
Accepted Date : 24 Jan 2017
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(3):155-8
ÖZET
Shin splint sendromu (SSS); sıklıkla askerlerde ve sporcularda görülen, egzersizin indüklediği aşırı kullanım travmalarından biridir. Bu kişilerde SSS gelişiminde bildirilen başlıca risk faktörleri beden kitle indeksinin yüksek olması, kadın cinsiyet, orta ayağın aşırı pronasyonu, artmış plantar fleksiyon ve halluks valgus varlığıdır. Bu çalışmada, bu nadir görülen bu duruma dikkat çekilmesi ve klinik pratiğindeki ayırıcı tanıda zaman kaybının ve yüksek maliyetin önlenmesi için, hareketsiz yaşama sahip bir ev hanımında ilk kez bildirilen shin splint sendromu vakasının sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Shin splints syndrome (SSS) is one of the exercise-induced overuse trauma that usually affects soldiers and athletes. The main risk factors in these people are high body mass index, female sex, excessive pronation of midfoot, increased plantar flexion and presence of hallux valgus. To draw attention to this rare condition, and to prevent both time lost and high cost for differential diagnosis in clinical practice, herein, we presented a first case of SSS detected in a housewife with sedentary lifestyle.