ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Serebral Palside Ağrı
Pain in Patients with Cerebral Palsy
Received Date : 13 May 2011
Accepted Date : 06 Jul 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 106048
ÖZET
Ağrı serebral palside sık karşılaşılan bir sorundur. Ağrısı olan serebral palsili hastaların yaşam kaliteleri azalmıştır. Hastaların çoğunda kognitif fonksiyonların bozuk olmasından dolayı SP'de ağrıyı değerlendirmek güçtür. Bu derlemede SP'li hastalarda ağrının değerlendirilmesi, ağrıya yol açan faktörlerin ve tedavi yöntemlerinin tartışılması, serebral palside ağrı ile ilgili farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır. (FTR Bil Der 2011;14: 63-7)
ABSTRACT
Pain is a common symptom in patients with cerebral palsy. Quality of life is decreased in cerebral palsy patients with pain. The assessment of pain is difficult, as most of the cerebral palsy patients had cognitive disorders. The aim of this review is to discuss the assessment of pain, the evaluation of the factors leading to pain, treatment methods and to increase the awareness about pain in patients with cerebral palsy. (J PMR Sci 2011;14: 63-7)