ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL MOBİLİTE SKALASININ YANIT BAŞARISI
RESPONSIVENESS OF THE FUNCTIONAL MOBILITY SCALE FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Makale Dili: EN - Medline No: 83627
ÖZET
Amaç: Bu çalışma tedavi gören serebral palsi (SP) li çocuklarda mobilite durumunda klinik olarak önemli en düşük değişimi tespit etmede Fonksiyonel Mobilite Skalasının (FMS) becerisini araştırdı.

Materyal-metod: Bu çalışma bir üçüncü basamak pediyatri hastanesinde yapılan propektif longitudinal validasyon çalışmasıdır. Çalışmaya SP kliniklerinden, populasyon tabanlı, SP tanısı almış yaş ortalamaları 2-16 yıl (ortalama 8.8 yıl), GMFCS düzeyi I-IV olan 84 çocuk alındı. Çocukların deformite ve yürüme anomalisi düzeltimi amaçlı tek aşamalı çok seviyeli cerrahi (SEMLS) veya botulinum neurotoxin A (BoNT-A) ile spastisite tedavisi öyküsü vardı. FMS nin yanıt başarısı değişim skorları ile ve tedavi sonrası dört noktada, dış bir kriter olarak seçilen Fonksiyonel Değerlendirme Sorgulaması (FAQ) arasındaki korelasyonun araştırılması ile değerlendirildi. SEMLS and botulinum gruplarının karşılaştırılması ile FMS'nin mobilite durumundaki stabilite ve değişimi yakalayabilmesi değerlendirildi.

Bulgular: FMS ve FAQ değişim skorları arasındaki korelasyon altı farklı korealsyon gösterdi ancak korelasyonlar genel olarak düşüktü (Spearman rho 0.01-0.36). SEMLS olan çocuklarda botulinum grubuna göre FMS'de daha fazla değişim gözlendi.

Sonuç: FMS ortopedik cerrhai ve spastisite tedavisi gören çocuklarda mobilitede minimum klinik anlamlı değişimi yakalayabilmektedir.

ABSTRACT
Objective: This study examined the ability of the Functional Mobility Scale (FMS) to detect minimal clinically important differences in mobility status in children with cerebral palsy (CP) having interventions.

Materials and methods: This prospective longitudinal study of instrument validation was conducted in a tertiary care paediatric hospital. A population-based sample of 84 children with CP aged 2-16 years (mean age 8.8 years), GMFCS levels I-IV recruited from CP clinics. Children had orthopaedic surgery for deformity correction and gait deviations, including single event multilevel surgery (SEMLS) or spasticity management with botulinum neurotoxin A (BoNT-A). Responsiveness of the FMS was examined using change scores and correlation with an external criterion, the Functional Assessment Questionnaire (FAQ) at four time points following the interventions. Comparison of the SEMLS and botulinum groups was used to examine the ability of the FMS to detect both change and stability in mobility status.

Results: Correlation of changes score between the FMS and FAQ showed six significant correlations, however the correlations were low overall (Spearman rho 0.01-0.36). More change on the FMS was seen in children who had SEMLS compared to those who had botulinum toxin injections.

Conclusion: The FMS was able to detect minimal clinically significant change in mobility in children with CP who had orthopaedic surgery and spasticity management.