ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Serebral Palsili Çocuklarda Oral Motor Fonksiyonlar ile Malnütrisyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Oral Motor Functions and Malnutrition in Children with Cerebral Palsy
Received Date : 19 May 2022
Accepted Date : 03 Aug 2022
Available Online : 12 Aug 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-91405 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2022;25(3):362-8
ÖZET
Amaç: Serebral palsili (SP) çocuklarda beslenme problemleri ve malnütrisyon sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biridir. Bu çalışma, SP tanısı almış çocuklarda sık görülen oromotor disfonksiyonlar ile malnütrisyon durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya 3-18 yaş arasındaki 55 SP tanısı almış çocuk dâhil edildi. SP’li çocukların kaba motor fonksiyon seviyeleri, kaba motor fonksiyon sınıflandırma sistemi (KMFSS) ile sınıflandırıldı. Çocukların yaşa ve cinsiyete özgü yaşa göre boy [height for age (HFA)], yaşa göre beden kütle indeksi [body mass index for age (BFA)] ve yaşa göre vücut ağırlığı [weight for age (WFA)] z skorları hesaplandı. Çocukların oral motor becerilerinin değerlendirilmesinde Karaduman Çiğneme Performans Skalası (KÇPS), Yeme ve İçme Becerileri Sınıflama Sistemi, Dil İtme Refleksi Skalası ve Pediatrik Yeme Değerlendirme Aracı-10 [Pediatric Eating Assessment Tool- 10 (PEDI-EAT-10)] kullanıldı. Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 8,4±3,85 yıl olup, KMFSS’ye göre çocukların %32,7’si Seviye 5’te yer almaktaydı. Çocuklarda HFA, BFA ve WFA z skoruna göre malnütrisyon görülme oranlarının sırasıyla %36,4, %27,3 ve %21,8 olduğu belirlendi. KÇPS’ye göre Seviye 1 olan çocukların çoğunluğunda HFA, BFA ve WFA z skoruna göre malnütrisyon bulunmaz iken (sırasıyla %85,7, %82,1 ve %89,5) KÇPS Seviye 5 olan çocuklarda malnütrisyon oranların daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). PEDI-EAT-10 puanlarının HFA, BFA ve WFA z skoruna göre malnütrisyon olan çocuklarda anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç: SP’li çocuklarda çiğneme ve yutma bozuklukları sıklıkla karşılaşılan problemler arasındadır. Oral motor becerilerdeki azalma SP’li çocuklarda görülen malnütrisyon oranları ile ilişkilidir.
ABSTRACT
Objective: Feeding problems and malnutrition are frequently seen in children with cerebral palsy (CP). This study aimed to determine the relationship between oromotor dysfunctions and malnutrition, which are common in children with CP. Material and Methods: This study was conducted with 55 children aged between 3-18 years diagnosed with CP. Gross motor function levels of children with CP were classified by gross motor function classification system (GMFCS). Z‐scores for weight for age (WFA), height for age (HFA) and body mass index for age (BFA) were calculated. Oral motor skills of the children were evaluated by the Karaduman Chewing Performance Scale (KCPS), Eating and Drinking Skills Classification System, Tongue Thrust Rating Scale and Pediatric Eating Assessment Tool-10 (PEDI-EAT-10). Results: The mean age of the children was 8.4±3.85 years, and 32.7% of the them were at Level 5 according to GMFCS. According to the children’s z scores of HFA, BFA and WFA, the prevalence of malnutrition in children was found as 36.4%, 27.3% and 21.8%, respectively. While the majority of children with KCPS Level 1 did not have malnutrition according to z scores of HFA, BFA and WFA (85.7%, 82.1% and 89.5%, respectively), it was found that the percentage of malnutrition was higher in children with KCPS Level 5 (p<0.05). PEDI-EAT-10 scores were found to be significantly higher in children with malnutrition according to z scores of HFA, BFA and WFA (p<0.05). Conclusion: Chewing and swallowing disorders are frequently seen in children with CP. Decreased oral motor skills are associated with malnutrition rates in children with CP.
REFERENCES
 1. Patel DR, Neelakantan M, Pandher K, et al. Cerebral palsy in children: a clinical overview. Transl Pediatr. 2020;9:S125-S35. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Duman K. Cerebral palsy: an overview. Hamidiye Med J. 2022;3:1-6. [Crossref] 
 3. Özgü İ, Serel Arslan S, Demir N ve ark. [An investigation of characteristics related to oral motor and swallowing disorders in children with cerebral palsy: a descriptive study]. Turk J Phys Med Rehab. 2021;32:52-61. [Link] 
 4. Özder F, Ilgaz F, Serel Arslan S. [Clinical and nutritional evaluation of chewing dysfunction in children with cerebral palsy: a case report]. Bes Diy Derg. 2021;49:106-15. [Crossref] 
 5. da Silva DCG, de Sá Barreto da Cunha M, de Oliveira Santana A, et al. Malnutrition and nutritional deficiencies in children with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. Public Health. 2022;205:192-201. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Scarpato E, Staiano A, Molteni M, et al. Nutritional assessment and intervention in children with cerebral palsy: a practical approach. Int J Food Sci Nutr. 2017;68:763-70. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Romano C, van Wynckel M, Hulst J, et al. European society for paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition guidelines for the evaluation and treatment of gastrointestinal and nutritional complications in children with neurological impairment. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;65:242-64. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Melunovic M, Hadzagic-Catibusic F, Bilalovic V, et al. Anthropometric parameters of nutritional status in children with cerebral palsy. Mater Sociomed. 2017;29:68-72. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Rosenbaum PL, Palisano RJ, Bartlett DJ, et al. Development of the gross motor function classification system for cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2008;50:249-53. [Crossref]  [PubMed] 
 10. World Health Organization. The use and interpretation of anthropometry: report of a WHO expert committee. World Health Organ Tech Rep Ser. 1995;854:312-409. [Link] 
 11. WHO Anthro Plus, WHO AnthroPlus, (Erişim tarihi 01.05.2022) [Link] 
 12. de Onis M, Onyango AW. WHO child growth standards. Lancet. 2008;371:204. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Serel Arslan S, Demir N, Barak Dolgun A, et al. Development of a new instrument for determining the level of chewing function in children. J Oral Rehabil. 2016;43:488-95. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Kerem Günel M, Özal C, Seyhan Bıyık K, et al. The Turkish version of the eating and drinking ability classification system: intrarater reliability and the relationships with the other functional classification systems in children with cerebral palsy. Turk J Phys Med Rehab. 2020;31:218-24. [Crossref] 
 15. Serel Arslan S, Demir N, Karaduman AA. Reliability and validity of a tool to measure the severity of tongue thrust in children: the Tongue Thrust Rating Scale. J Oral Rehabil. 2017;44:119-24. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Serel Arslan S, Demir N, Karaduman AA, et al. The Pediatric Version of the Eating Assessment Tool: a caregiver administered dyphagia-specific outcome instrument for children. Disabil Rehabil. 2018;40:2088-92. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Tarsuslu Şimşek T, Tuç G. [Feeding problems in children with cerebral palsy and the effect of feeding problems on growth]. The Journal of Current Pediatrics. 2014;12:73-80. [Crossref] 
 18. Kangalgil M, Özfer Özçelik A. [Determination of nutritional status in children with cerebral palsy]. JCP. 2018;16:69-84. [Crossref] 
 19. Tel Adıgüzel K, Yıldız E, Kaner G ve ark. [Determination of the prevalence of malnutrition in children with cerebral palsy in Turkish armed forces rehabilitation center]. Bes Diy Derg. 2014;42:181-7. [Link] 
 20. Speyer R, Cordier R, Kim JH, et al. Prevalence of drooling, swallowing, and feeding problems in cerebral palsy across the lifespan: a systematic review and meta-analyses. Dev Med Child Neurol. 2019;61:1249-58. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Ünsal N, Acar Tek N. [Determination of nutritional problems and energy requirements in children with cerebral palsy]. Mersin Univ Sağlık Bilim Derg. 2017;10:132-41. [Crossref] 
 22. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. 1. Baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınları; 2000.
 23. Ruiz Brunner MLM, Cieri ME, Rodriguez Marco MP, et al. Nutritional status of children with cerebral palsy attending rehabilitation centers. Dev Med Child Neurol. 2020;62:1383-8. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Aydin K; Turkish Cerebral Palsy Study Group. A multicenter cross-sectional study to evaluate the clinical characteristics and nutritional status of children with cerebral palsy. Clin Nutr ESPEN. 2018;26:27-34. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Dehghan L, Dalvand H, Bayani M, et al. Frequency of oral motor dysfunction during feeding and some of its effective factors in children with cerebral palsy. J Arak Uni Med Sci. 2019;22:47-56. [Link] 
 26. Weir KA, Bell KL, Caristo F, et al. Reported eating ability of young children with cerebral palsy: is there an association with gross motor function? Arch Phys Med Rehabil. 2013;94:495-502. [Crossref]  [PubMed] 
 27. García Ron A, González Toboso RM, Bote Gascón M, et al. Nutritional status and prevalence of dysphagia in cerebral palsy: Usefulness of the Eating and Drinking Ability Classification System scale and correlation with the degree of motor impairment according to the Gross Motor Function Classification System. Neurologia (Engl Ed). 2020:S0213-4853(20)30044-X. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Benfer KA, Weir KA, Bell KL, et al. The Eating and Drinking Ability Classification System in a population-based sample of preschool children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2017;59:647-54. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Ilgaz F, Serel Arslan S, Boyraz M, et al. Screening of dysphagia and malnutrition risk in hospitalized children: preliminary findings from a pilot study. Clin Nutr. 2018;37:123. [Crossref]