ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Servikal Ependimoma Sekonder Gelişen Brakioradial Pruritus
Brachioradial Pruritus: Secondary to Cervical Ependymoma
Received Date : 21 Aug 2014
Accepted Date : 19 Jan 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Brakioradial pruritus (BRP) klasik olarak kol ve ön kolun dorsolateral bölümünü etkileyen lokalize nöropatik pruritustur. Aynı zamanda omuz, boyun, göğüsü tutabilir ve sırta doğru yayılabilir. 58 yaşındaki kadın hasta boyun, baş, omuz ve kollarda yanıcı karakterde kaşınma, uyuşma, karıncalanma ve iğnelenme şikayetleriyle kliniğimize yatırıldı. Şikayetleri uzun yıllardır vardı ve son hafta daha da artmıştı. Teşhis amacıyla dermatoloji bölümü tarafından biyopsi yapıldı. Servikal manyetik rezonans görüntülemede epandimom saptandı.
ABSTRACT
Brachioradial pruritus (BRP) is a localized neuropathic pruritus commonly affecting the dorsolateral aspect of the upper arm and forearm. It may also involve the shoulders, neck, and chest, and may extend across the upper back. A 58-year-old female presented herself to our clinic complaining of numbness, tingling, stinging, and itching with a burning sensation on her head, neck, shoulders, and upper limbs. The patient had suffered these symptoms for several years, which had intensified during the week prior to presentation. A biopsy was performed in the dermatology department for diagnosis. Cervical magnetic resonance imaging revealed an ependymoma.