ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

SERVİKAL SPONDİLOTİK MİYELOPATİ İLE BİRLİKTE SİRİNGOMİYELİ : VAKA SUNUMU
CERVICAL SPONDYLOTIC MYELOPATHY WITH SYRINGOMYELİA : A CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 33146
ÖZET
Siringomiyeli, spinal kordun kronik, progressif, dejeneratif bozukluğudur. Segmental dissosiye duyu kaybı tipik özelliğidir. Siringomiyeli, başta konjenital malformasyonlar olmak üzere çeşitli hastalıklarla birlikte bulunabilir. Servikal spondiloz bulguları ile birlikte siringomiyeli tespit edilen bir vakayı bu çalışmada sunuyoruz.
ABSTRACT
Syringomyelia is a chronic, progressive, degenerative disease of the spinal cord. Segmental dissociation loss of sensitivity is the characteristic presentation. Syringomyelia may be found together with variable disease especially congenital malformation. We present a case of syringomyelia with cervical spondylosis findings.