ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SERVİKOJENİK BAŞAĞRISINDA TENS TEDAVİSİ
TENS TREATMENT IN CERVICOGENIC HEADACHE
Makale Dili: EN - Medline No: 33153
ÖZET
Bu çalışmada servikojenik başağrılı hastalarda TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu)'in tedavi etkinliğini araştırdık. Çalışmamıza 1994-1995 yılları arasında Ankara Hastahanesi Başağrısı Polikliniğine baş vuran ve Sjaastad ve arkadaşlarının 1990'da yayımladıkları kriterlere göre servikojenik başağrısı tanısı alan 33 hasta katıldı. Hastalar tedavi ve kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı. Tedavi grubuna uyarım süresi 50msn, frekansı 100Hz olmak üzere 10 seans TENS tedavisi uygulandı. Her seans 30 dakika sürdü. Stimülatör, suboksipital paravertebral bölgeye paravertebral olarak uygulandı. 2. Gruba (plasebo grup) ise cihaz aynı şekilde yerleştirildi, ancak akım verilmedi.

Vizüel Analog Skala (VAS) ve Başağrısı Sıklığı (BS) değerleri, tedavi öncesi, tedavi bitimi, ve tedavi sonrasındaki 1., 2., ve 3. aylarda kaydedildi.

TENS tedavi grubunda hem VAS hem de BS'da istatistiksel olarak anlamlı bir düşme bulunurken (p<0.001); plasebo grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik kaydedilmedi (p>0.05).

ABSTRACT
The therapeutic effect of TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) has been investigated in cervicogenic headache patients.Thirty-three patients who were attended to the Ankara Hospital Headache Clinic between l994 and 1995 were evaluated. These patients were diagnosed as cervicogenic headache cases according to the current (1990) criteria. The patients were subdivided into two groups. Patients in the first group (treatment group; n:20) were given TENS during 10 sessions, every session lasting 30 minutes; the duration of the pulse was 50 μsec, and the frequency was 100 Hz. The stimulator was applied on the suboccipital, paravertebral region bilaterally. The remainder were allocated to a placebo group , in this group, the stimulator was placed similarly, but no current was given.

Visual Analog Scale (VAS) values and headache frequency were recorded before and after the treatment and after 1., 2., and 3. months.

A statistically significant decrease in VAS and headache frequency values were found in the treatment group with TENS (p<0.001), but not in the placebo group (p>0.05).