ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

Spastik Elde Değerlendirme ve Tedavi Yöntemleri
The Assesment Methods and Treatment Modalities in Spastic Hand
Received Date : 25 Jun 2011
Accepted Date : 02 Aug 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 100789
ÖZET
Üst ekstremitede saptanan spastisite hastalarda eklem kontraktürleri ve kalıcı deformitelere yol açabilen, günlük yaşam aktivitelerinde hastalara ve bakan kişi- lere zorluk yaratan ciddi bir problemdir. Rehabilitasyon programına multidisip- liner bir yaklaşımla erken dönemde başlanması önemlidir. Saptanan spastisite hastada ağrı, fonksiyon kaybı ve hasta bakımında güçlüğe yol açıyorsa mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavide hastaya spesifik hedef belirlenmeli, fizyoterapi ile beraber, farmakolojik ve cerrahi tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir. (FTR Bil Der 2011;14 Özel Sayı: 24-7)
ABSTRACT
Upper extremity spasticity is a serious problem which may cause joint contrac-tures and fixed deformities, difficulty in daily living activities both for the pati-ents and the caregivers. The rehabilitation programme should be started earlier with a multidisiplinary approach. The treatment is recommended when spasti-city causes pain, functional limitation, and difficulty in care. The treatment goals should be planned individually for the patient. Together with the physiotherapy, pharmacological and surgical treatment options should be assesed. (J PMR Sci 2011;14 Suppl 1: 24-7)