ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Sporcularda Önemli Bir Kasık Ağrısı Nedeni; Osteitis Pubis Olgu Sunumu
An Important Cause of Groin Pain in Athletes; Osteitis Pubis Case Report
Received Date : 28 Feb 2011
Accepted Date : 31 Mar 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 99748
ÖZET
Osteitis pubis (OP) futbolcular başta olmak üzere sporcularda kasık bölgesinin aşırı kullanım yaralanmalarından biridir. Pupik kemiği ayrışmaya zorlayan kuvvetler ve tekrar eden mikro travmalar sonucu gelişir. Tanıda anamnez ve fizik muayene önemli yer tutar ancak kesin tanı için görüntüleme, nadiren de biyopsi gereklidir. Tedavide istirahat, SOAİ ilaçlar, proloterapi ve fizik tedavi modaliteleri kullanılabilir. Ancak antrenmanlara erken dönüş ve etkin semptomatik tedavi için simfizis pubise lokal steroid enjeksiyonu uygun bir tedavi seçimi olabilir. Bizde yazımızda OP tanısı koyduğumuz ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) eşliğinde lokal steroid enjeksiyonu uygulaması ile takip ettiğimiz 22 yaşındaki erkek futbolcuyu sunduk. (FTR Bil Der 2011;14:23-7)
ABSTRACT
Osteitis pubis (OP) is one of overuse injuries of the groin area in athletes, particularly football players. That caused by repetitive micro-traumas and decomposition force to the pubic bone. History and physical examination are important in diagnosis but imaging is essential for accurate diagnosis. Biopsy is rarely needed. Rest, NSAIDs, proloterapi and physical therapy modalities can be used in treatment. However, for early return to training and effective symptomatic treatment, local steroid injection of symphysis pubis is a pertinent choice. We reported a 22 years old football player with OP that followed by CT guided local steroid injection to symphisis pubis. (J PMR Sci 2011;14:23-7)