ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

TAKAYASU ARTERİTİ : 2 OLGU NEDENİYLE
TAKAYASU'S ARTERITIS : A REPORT OF TWO CASES
Makale Dili: TR - Medline No: 33245
ÖZET
Takayasu arteriti (TA) aorta ve onun ana dallarını etkileyen, kronik, idiopatik, inflamatuar sistemik tutulum gösteren bir hastalıktır. En sıklıkla 15-25 yaş arasındaki kadınlarda görülmektedir. 40 yaşın üstünde ise çok nadirdir. Burada 60 ve65 yaşlarında, nonspesifik semptomları bulunan, vasküler yetmezlik semptomları olmayan anjiyografi ile Takayasu arteriti teşhis edilen iki olgu sunulmaktadır. Özellikle 40 yaş üzerinde artrit, artralji, göğüs ağrısı yakınmaları olan, fizik muayenede kollar arasında 10 mmHg dan fazla kan basıncı farkı olan hastalarda ayırıcı tanı da TA akılda tutulmalıdır.
ABSTRACT
Takayasu's arteritis (TA) is a chronic, idiopathic, inflammatory, systemic disease that primarily affects large vessels, such as the aorta and its main branchs. The majority of patients presents with disease between 15-25 years of age. It is not common after 40 years. Herein we present 2 women; 60 and 65 years old, with nonspecific symptoms and lack of vascular insufficiency whom were diagnosed as TA according to the angiography findings. TA must be kept in mind in patients older than 40 years presenting with arthritis, arthralgia, chest pain and who had difference of systolic blood pressure more than 10 mmHg between arms.