ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Tarsal Tünel Sendromu
Tarsal Tunnel Syndrome
Received Date : 17 Jan 2014
Accepted Date : 15 May 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Tarsal tünel sendromu (TTS) posterior tibial sinir veya dallarının ayak bileğinin medial kısmında fleksör retinakulumun altında fibro-osseöz tünelde sıkışması sonucu ortaya çıkan bir tuzak nöropatidir. Ayakta çeşitli semptomlara yol açan, tanısı sıklıkla atlanan nadir fakat önemli bir durumdur. Bu tuzak nöropatinin tanısı ve tedavisi ile ilgili çelişkiler mevcuttur. Bu nedenle biz literatürün bir derlemesini yaparak hastalığın prezentasyonu, değerlendirilmesi ve tedavisi ile ilgili bilgileri gözden geçirdik. Ayrıca elektrodiagnostik tekniklerin tanıda halen devam eden tartışmalı rolünü değerlendirdik.
ABSTRACT
Tarsal tunnel syndrome (TTS) is an entrapment neuropathy of the posterior tibial nerve or its branches within its fibro-osseous tunnel beneath the flexor retinaculum on the medial side of the ankle. It is a rare but important condition which is regularly under diagnosed leading to a range of symptoms affecting the foot. Diagnosis and management of this entrapment neuropathy remains a challenge and we have therefore reviewed the published literature for presentation, investigation and treatment. We also assessed the continuing controversial role of electrodiagnostic techniques in its diagnosis.