ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Tekrarlayan İnmelerin Nedeni Olarak Sistemik Lupus Eritematozusun Eşlik Ettiği Antifosfolipid Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Antiphospholipid Syndrome with Systemic Lupus Erythematosus as the Cause of Recurrent Strokes: A Case Report and Literature Review
Received Date : 31 Mar 2023
Accepted Date : 04 Jul 2023
Available Online : 07 Jul 2023
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-97114 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):377-82
ÖZET
Sistemik lupus eritematozus (SLE) ve antifosfolipid sendromu [antiphospholipid syndrome (APS)] otoimmün hastalıklardır ve artmış serebrovasküler hastalık riski ile ilişkilidir. APS birincil olabilir, ancak çoğunlukla SLE ile birlikte görülür. İnme genellikle SLE tanısından sonraki ilk 5 yıl içinde görülür, ancak nadiren SLE’nin ilk belirtisi olarak ortaya çıkar. SLE’nin yetersiz teşhisi, tekrarlayan inmelere, morbidite ve mortalitede artışa neden olur. Bu olgu 64 yaşında, 3 yılda 4 kez inme geçiren ve daha sonra kliniğimizde APS ve SLE tanısı alan erkek hastadır. Sonuç olarak inme etiyolojik araştırmalarında, sekonder koruma ile rekürrens riskini azaltmak için SLE her zaman aklımızda olmalıdır.
ABSTRACT
Systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid syndrome (APS) are autoimmune diseases and are associated with an increased risk of cerebrovascular disease. APS can be primary but it is mostly seen in conjunction with SLE. Stroke is usually seen within the first 5 years from diagnosis of SLE but it rarely occurs as the initial manifestation of SLE. Underdiagnosis of SLE causes recurrent strokes, increases in morbidity and mortality. The present case is a 64 years old male patient who had 4 strokes in 3 years and is subsequently diagnosed with APS and SLE in our clinic. In conclusion, SLE should always be in our mind during etiologic investigation of stroke in order to decrease the risk of recurrence by means of secondary prevention.
REFERENCES
  1. Schwartz N, Stock AD, Putterman C. Neuropsychiatric lupus: new mechanistic insights and future treatment directions. Nat Rev Rheumatol. 2019;15:137-52. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  2. Ioannidis S, Mavridis M, Mitsias PD. Ischemic stroke as initial manifestation of systemic lupus erythematosus: A case report and review of the literature. eNeurologicalSci. 2018;13:26-30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  3. Yazdany J, Pooley N, Langham J, et al. Systemic lupus erythematosus; stroke and myocardial infarction risk: a systematic review and meta-analysis. RMD Open. 2020;6:e001247. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  4. Souirti Z, Lahlou M, Ouali OA, et al. Neuropsychiatric systemic lupus erythematosus. Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases 2013;3:86-91. [Crossref] 
  5. Petri M, Orbai AM, Alarcón GS, et al. Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2012;64:2677-86. [PubMed]  [PMC] 
  6. Frontera WR, Delisa JA. DeLisa's Physical Medicine & Rehabilitation Principles and Practice. 1st ed. Philadelphia, USA: Wolters Kluwer; 2010. p.551-74.
  7. Zhang Y, Han H, Chu L. Neuropsychiatric lupus erythematosus: future directions and challenges; a systematic review and survey. Clinics (Sao Paulo). 2020;75:e1515. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  8. Fauci AS, Langford CA. Harrison's Rheumatology. 4th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. p.86-88.
  9. Shih YC, Ou YH, Chang SW, et al. A challenging case of neuropsychiatric systematic lupus erythematosus with recurrent antiphospholipid- related stroke: a case report and literature review. Neurol Int. 2019;11:8182. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  10. Kwon SU, Koh JY, Kim JS. Vertebrobasilar artery territory infarction as an initial manifestation of systemic lupus erythematosus. Clin Neurol Neurosurg. 1999;101:62-7. [Crossref]  [PubMed]