ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Tetraplejik Bir Olguda Hipofosfatemiye Bağlı Gelişen Ölüm
Hypophosphatemia Causing Exitus in a Tetraplegic Patient
Received Date : 13 Feb 2011
Accepted Date : 12 Sep 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 106045
ÖZET
Fosfor, karbon, nitrojen ve kalsiyumdan sonra vücutta en fazla bulunan dördüncü elementtir. Kemik mineralizasyonundaki rolüne ilaveten DNA, RNA, ATP'nin ve hücre membranındaki fosfolipidlerin yapısına katılır. Eksikliğinde hastalarda parestezi, konvülziyon, irritabilite, kas güçsüzlüğü, solunum yetersizliği gibi birçok klinik bulgular ortaya çıkmaktadır. Bu olgu sunumunda C5 tetrapleji ASIA-A tanısı ile takip edilen 80 yaşındaki hastamızda uzun süre antiasit, laksatif ve lavman kullanımına bağlı olarak gelişen hipofostatemiyi irdeleyerek spinal kord yaralı hastalarda barsak rehabilitasyonunu tartışmayı amaçladık. (FTR Bil Der 2011;14: 51-3)
ABSTRACT
Phosphorus is the fourth most common element in the body after carbon, nitrogen and calcium. In addition to its role in bone mineralisation, it is also essential for DNA, RNA, ATP and membrane phospholipid synthesis. Several clinical features like parestesia, seizure, irritability, muscle weakness, respiratory failure may occur in its deficiency. In this report, presenting our case of an 80-year-old man (C5 tetraplegia ASIA-A) -who had been followed for hypophosphatemia due to long-term use of antiacids, laxatives and enema- we aimed to discuss bowel management in spinal cord injured patients. (J PMR Sci 2011;14: 51-3)