ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Tiroid Cerrahisi Sırasında Kötü Pozisyonlamaya Bağlı Gelişen Brakial Pleksus Lezyonu: Bir Olgu Sunumu
Brachial Plexus Lesion Due to Malpositioning During Thyroid Surgery: A Case Report
Received Date : 19 Jul 2011
Accepted Date : 03 Jan 2012
Makale Dili: EN - Medline No: 108310
ÖZET
Periferik sinir lezyonu, genel anestezi gerektiren operasyonlar esnasinda nadiren gelişen bir komplikasyondur. Perioperatif dönemde herhangi bir zamanda oluşabilir. Gerçek insidansı hala kesin değildir ve muhtemelen var olandan daha az bildirilmektedir. Sinir blokajı veya cerrahiye bağlı direkt sinir hasarı ile oluşabileceği gibi intraoperatif kötü pozisyonlamaya bağlı olarak da gelişebilir ve önemli oranda fonksiyonel kayıplara yol açabilir. Bu yazıda total tiroidektomi operasyonu esnasında kötü pozisyonlamanın neden olduğu brakial pleksus lezyonlu bir vaka sunulmuştur. Uygulanan kapsamlı rehabilitasyon programı sonucunda hastanın kas gücünde belirgin bir artış elde edilmiştir. (FTR Bil Der 2011;14: 80-4)
ABSTRACT
Peripheral nerve lesion is a rare complication during surgical operations which require general anesthesia. It may occur at anytime in the perioperative period. Its real incidence is still not clear and probably underreported. It may result from nerve blockage, direct nerve injury due to surgery and intraoperative malpositioning as well and may result with severe functional loss. Here we present a case which has brachial plexus lesion due to malpositioning during total thyroidectomy surgery. After a comprehensive rehabilitation program a significant increase is achieved in the patient's muscle strength. (J PMR Sci 2011;14: 80-4)