ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DERLEMELER

Topuk Ağrısının Değerlendirilmesi
Evaluation of Heel Pain
Received Date : 26 Feb 2016
Accepted Date : 20 Mar 2017
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(2):83-8
ÖZET
Topuk ağrıları her iki cinsiyette de hayatın herhangi bir döneminde sık karşılaştığımız bir sağlık sorunudur. Ayağın ve ayak bileğinin iyi bir anamnezi, fizik muayenesi ve gerekli durumlarda görüntüleme yöntemlerinin kullanılması doğru tanı ve tedavi yönlendirilmesinde önemlidir.
ABSTRACT
Heel pain is a common health problem that can be seen in both male and female population in any part of their lives. It is important to have a good history and physical examination of foot and ankle. If necessary the use of imaging techniques are essential in guiding the correct diagnosis and treatment.