ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Torakolomber Geçiş Sendromu: Olgu Sunumu
Thoracolumbar Junction Syndrome: A Case Report
Received Date : 18 Dec 2012
Accepted Date : 08 Mar 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Torakolomber geçiş sendromu (TLGS) bel ağrısı nedenlerinden biri olup ayırıcı tanıda sıklıkla gözden kaçmaktadır. Torakolomber geçiş bölgesi T10-11,T11-12, T12-L1 hareket segmentlerinden oluşmaktadır. Bu segmentlerden ayrılan duyusal sinirler T10-L1 segmentlerinin dermatomları olan alt abdomen ve pubiste psödovisseral ağrıya sebep olmaktadır. Bu durum bazı jinekolojik ve ürolojik hastalıklarla karışabilmektedir. Ayırıcı tanıda akla gelmez ise hastalar gereksiz bazı tetkik ve cerrahi uygulamalara maruz kalabilmektedir. Biz bu olgu sunumunda, 5 yıldır sağ kalça, kasık ve alt abdomen ağrısı çeken ve yıllardır tanı alamayarak gereksiz girişimsel işlemlerde bulunulan 46 yaşında TLGS'li bir kadın hastayı sunduk. Bu olgu sunumu aracılığıyla TLGS'yi hatırlatmayı ve tartışmayı amaçladık.
ABSTRACT
Thoracolumbar junction syndrome (TLJS) is one of the causes of low back pain and frequently overlooked in differential diagnosis. Thoracolumbar transition zone is composed of T10-11, T11-12, T12-L1 movement segments. Sensory nerves divided from these segments cause pseudovisseral low abdominal and pubic pain, which are the dermatomes of T10-L1 segments. This condition may interfere with some gynecological and urological diseases. If TLJS is not kept in the mind to differ diagnosis, patients may be exposed to some unnecessary diagnostic interventions and surgery. We described a 46 year old female patient with TLJS. She had right gluteal, inguinal and lower abdominal pain for 5 years. She had been had unnecessary interventional procedures for several years and did not get the correct diagnosis. By this case report we aimed to remind and discuss the TLJS.