ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

TOTAL DİZ PROTEZİ UYGULANAN HASTALARDA CPM'İN DİZ EKLEM HAREKET AÇIKLIĞINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CPM ON KNEE RANGE OF MOTION IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY
Makale Dili: TR - Medline No: 66263
ÖZET
CPM cihazları total diz protezi uygulanan hastalarda diz hareket sınırının arttırılması amacıyla birçok merkezde uygulanmaktadır. Çalışmamızda total diz protezi uyguladığımız hastaların CPM cihazı ile rehabilitasyonunun sonuçlarını değerlendirdik. Primer osteoartrit nedeniyle Ocak 2002-Ekim 2002 tarihleri arasında total diz protezi uygulanan yirmi hastanın yirmi iki dizi değerlendirildi. Ameliyat sonrası dönemde CPM onbir dize (on hasta) uygulanırken kalan onbir dize (on hasta) aktif fizyoterapi uygulandı . Her iki gruptaki hastaların diz hareket sınırı ameliyat sonrası onbeşinci günde ve üçüncü ayda değerlendirildi. Yaptığımız ölçümlerde ameliyat sonrası onbeşinci günde CPM grubunda fleksiyon/ekstansiyon oranı 90,2º/6º aktif fizyoterapi grubunda 82,4º/8º ölçüldü (p<0,05). Ameliyat sonrası üçüncü ayda yapılan ölçümde ise CPM grubunda fleksiyon/ekstansiyon oranı 97,5º/3º , aktif fizyoterapi grubunda 96º/3º olduğu görüldü (p>0,05). Yaptığımız bu çalışmada total diz protezi uygulanmasını takiben CPM kullanımının erken dönemde diz hareket sınırına olumlu etkilediğini fakat üçüncü aydaki ölçümde aktif fizyoterapi ile aralarında fark olmadığını gördük.
ABSTRACT
CPM devices have frequently been used in many centers after total knee artrhroplasty in order to enhance ROM. In our study we evaluated the results of rehabilitation with CPM device after total knee arthroplasty surgery. 22 knees of 20 patients were evaluated between January 2002-October 2002. In the post-op period CPM was applied to 11 knees of 10 patients and active physiotherapy was applied 11 knees of 10 patients. In both groups ROM in knee was evaluated at post-op 15th day and 3rd month. In our measurements flexion/extension rate in CPM group and active physiotherapy group in 15th day are 90.2º /6º and 82.4º /8º respectively(p<0.05). In the 3rd month flex/extension rate in CPM groups is 97.5º/3º and 96º/3º in active physiotherapy group(p>0.05). In our study we demonstrated that applying CPM total knee arthroplasty have positive effect on ROM in the early post-op period, but there was no significant difference on the measurements between CPM and active physiotherapy in the 3rd month.