ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNDE AĞRININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF PAIN IN FAILED TOTAL HIP ARTHROPLASTY
Makale Dili: TR - Medline No: 33142
ÖZET
Ağrı, total kalça artroplastisinde başlıca endikasyonlar arasında yer alırken, ameliyat sonrasında devam ediyor olması yada bir süre sonra tekrar ortaya çıkması gerek hekim gerek hasta açısından moral bozucu bir komplikasyondur. Hem çimentolu hem de çimentosuz total kalça protezlerini takiben ortaya çıkabilir ve sık görülür. Günlük aktivitelerin kaybına yol açabileceği için iyi bir değerlendirme yapılmalıdır. Total kalça artroplastisinde ağrıya yol açabilecek gevşeme, enfeksiyon, protez yetersizliği, subluksasyon, sıkışma, kırıklar gibi birincil ve lomber spinal bozukluklar, trokanterik problemler, klaudikasyo, abdominal aort anevrizması, sinir sıkışmaları, tendinit, heterotopik ossifikasyon gibi ikincil sebepler ayırıcı tanıda düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. Dikkatli bir hikaye ve fizik muayene ağrı sebebinin ortaya konmasında önemli bilgiler verecek ve özellikle ikincil sebeplerin ekarte edilmesini sağlayabilecektir. Bunlara direkt grafi incelemesi de eklenince hem uygun bir maliyetle hem de yüksek bir etkinlikle ağrının değerlendirmesi yapılabilir.
ABSTRACT
Hip pain is the most important etiologic factor for total hip arthroplasty. It will be very disappointing both for the patient and the surgeon if it persists after the surgery or relapses after sometime. It is very common and can be seen in both cemented and uncemented total hip arthroplasty. The pain can be disabling in many patients to the extent that careful examination is required. A painful total hip arthroplasty has a differential diagnosis that includes causes that are intrinsic like loosening, sepsis, prosthetic failure, subluxation, impingement, fracture and extrinsic to the arthroplasty like lumbar spine disease, trochanteric problems, claudication, abdominal aortic aneurysm, impingement, tendinitis and heterotopic ossification. A careful history and physical examination is very important for indicating the reason of pain and excreating the secondary reasons. If plain radiography is combined with history and physical examination, pain can be evaluated at a reasonable cost with high accuracy.