ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

TRAKSiYON TEDAViSi
TRACTION THERAPY
Makale Dili: TR - Medline No: 33160
ÖZET
Traksiyon tedavisi, bel ve boyun ağrılarının tedavisinde yaygın kullanım alanı bulmuş bir tedavi yöntemidir. Ancak etkinliği tam olarak bilinmemektedir. Bel ve boyun ağrılarında semptomatik iyileşme sağladığı ancak uzun dönem yararlarının yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bu tedavinin endikasyonları ve kontrendikasyonları iyi bilinmelidir. Bu derleme, bu alandaki bilgileri tekrar gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.
ABSTRACT
Though efficacy of traction therapy is not known completely, it's a therapy method which is commonly used in the treatment of cervical and low back pain. It provides symptomatical healing in the cervical and the low back pain but long term benefits of the treatment is thought to be insufficient. Indications and contraindications of this therapeutic modality must be known very well. This article is aimed to review the data on this subject.