ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Türkiye’de Bel Ağrısı ile Risk Faktörleri Arasındaki İlişkinin Popülasyona Dayalı Çok Düzeyli Kesitsel Veri Setinin Kullanılarak Belirlenmesi
Determination of the Relationship between Low Back Pain and Risk Factors in Türkiye Using a Population-Based Multilevel Cross-Sectional Dataset
Received Date : 15 Nov 2022
Accepted Date : 31 Oct 2023
Available Online : 06 Nov 2023
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-94349 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2024;27(1):22-32.
ÖZET
Amaç: Bel ağrısı [low back pain (LBP)] insanların yaşlarına bakılmaksızın hayatlarını önemli ölçüde etkileyen yaygın ve engelleyici bir durum olup yaşam kalitesini ve hareketliliği önemli ölçüde azaltır. Bu çalışma, Türkiye’de ulusal düzey aile bireyleri anketi kullanarak LBP ile demografik, sosyoekonomik ve psikolojik faktörler dahil olmak üzere çeşitli faktörler arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Analiz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması’ndan elde edilen çok seviyeli nüfus temelli kesitsel veri setini kullanmıştır. Çalışma, 18 yaş ve üzeri 8,166 aile ve 17,084 bireyi içermiştir. Aileye özgü farklılıkları dikkate alan rasgele etkiler probit modeli, LBP yaygınlığını ve risk faktörlerini incelemek için kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaklaşık %31.9’u bir önceki yıl içinde LBP yaşadıklarını rapor etmiştir. LBP ile ilişkilendirilen birçok bireysel ve aile özelliği bulunmaktadır, bunlar arasında kadın cinsiyet, evlilik, ilerleyen yaş, yüksek kilo, sigara içme, alkol kullanma, düşük eğitim, düşük gelir, az çocuk, fiziksel olarak zorlayıcı iş, hastalık öyküsü, hipertansiyon ve az meyve tüketimi yer almaktadır. Depresyon, hipertansiyona göre LBP riski üzerinde iki kat etki yapmıştır. Sonuç: Bu çalışma, Türkiye’de LBP’yi etkileyen çeşitli faktörler hakkında bilgi sunmaktadır ve bu bilgi, önleyici ve tedavi stratejilerini bilgilendirmelidir. Örneğin, LBP’nın çok yönlü yapısı ve yaşa bağlı değişikliklere duyarlılığı göz önüne alındığında, sağlık hizmeti sağlayıcıları kesin teşhis için yenilikçi görüntüleme tekniklerine öncelik vermelidir. Bu tür teknolojiler, ağrının kök nedenleri hakkında değerli içgörüler sunabilir ve klinik kararlarının hızlandırılmasına yardımcı olabilir.
ABSTRACT
Objective: Low back pain (LBP) is a prevalent and debilitating condition that impacts people of all ages, significantly reducing their quality of life and mobility. This study explores the relationship between LBP and various factors, including demographics, socioeconomics, and psychological aspects, using a national-level survey of family members in Turkey. Material and Methods: Analysis utilized a multilevel populationbased cross-sectional dataset from the Turkish Household Health Survey by the Turkish Statistical Institute. The study included 8,166 families and 17,084 individuals aged 18 and above. A random-effects probit model accounted for familial heterogeneity to examine LBP prevalence and risk factors. Results: Approximately 31.9% of participants reported experiencing LBP in the previous year. Several individual and family characteristics were linked to LBP, including female gender, marriage, advancing age, higher weight, smoking, alcohol use, low education, low income, fewer children, physically demanding work, history of diseases, hypertension, and low fruit consumption. Depression had twice the impact on LBP risk compared to hypertension. Conclusion: This study sheds light on diverse factors influencing LBP in Turkey, which should inform preventive and treatment strategies. For example, considering LBP’s multifaceted nature and susceptibility to age-related changes, healthcare providers should prioritize innovative imaging techniques for precise diagnosis. Such technologies can offer valuable insights into the root causes of pain and expedite clinical decisions.
REFERENCES
 1. Hartvigsen J, Christensen K, Frederiksen H. Back pain remains a common symptom in old age. A population-based study of 4486 Danish twins aged 70-102. Eur Spine J. 2003;12:528-34. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Wieser S, Horisberger B, Schmidhauser S, et al. Cost of low back pain in Switzerland in 2005. Eur J Health Econ. 2011;12:455-67. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Balagué F, Mannion AF, Pellisé F, et al. Non-specific low back pain. Lancet. 2012;379:482-91. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Hoy D, Bain C, Williams G, et al. A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis Rheum. 2012;64:2028-37. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Kamper SJ, Henschke N, Hestbaek L, et al. Musculoskeletal pain in children and adolescents. Braz J Phys Ther. 2016;20:275-84. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Ye S, Jing Q, Wei C, et al. Risk factors of non-specific neck pain and low back pain in computer-using office workers in China: a cross-sectional study. BMJ Open. 2017;7:e014914. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Van Hoof W, O'Sullivan K, O'Keeffe M, et al. The efficacy of interventions for low back pain in nurses: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2018;77:222-31. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Angst F, Angst J, Ajdacic-Gross V, et al. Epidemiology of back pain in young and middle-aged adults: a longitudinal population cohort survey from age 27-50 years. Psychosomatics. 2017;58:604-13. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al; Lancet Low Back Pain Series Working Group. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet. 2018;391:2356-67. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Candan SA, Sahin UK, Akoğlu S. The investigation of work-related musculoskeletal disorders among female workers in a hazelnut factory: prevalence, working posture, work-related and psychosocial factors. International Journal of Industrial Ergonomics. 2019;74:102838. [Crossref] 
 11. Kebede A, Abebe SM, Woldie H, et al. Low back pain and associated factors among primary school teachers in Mekele city, north Ethiopia: a cross-sectional study. Occup Ther Int. 2019;2019:3862946. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Vicente-Herrero MT, Casal Fuentes ST, Espí-López GV, et al. Low back pain in workers. Occupational risk and related variables. Revista Colombiana de Reumatología. 2019;26:236-45. [Crossref] 
 13. Andersson HI, Ejlertsson G, Leden I, et al. Chronic pain in a geographically defined general population: studies of differences in age, gender, social class, and pain localization. Clin J Pain. 1993;9:174-82. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Walker BF, Muller R, Grant WD. Low back pain in Australian adults. health provider utilization and care seeking. J Manipulative Physiol Ther. 2004;27:327-35. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Tucer B, Yalcin BM, Ozturk A, et al. Risk factors for low back pain and its relation with pain related disability and depression in a Turkish sample. Turk Neurosurg. 2009;19:327-32. [PubMed] 
 16. Pinar T, Cakmak ZA, Saygun M, et al. Symptoms of musculoskeletal disorders among ammunition factory workers in Turkey. Arch Environ Occup Health. 2013;68:13-21. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Oksuz E. Prevalence, risk factors, and preference-based health states of low back pain in a Turkish population. Spine (Phila Pa 1976). 2006;31:E968-72. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Gilgil E, Kaçar C, Bütün B, et al. Prevalence of low back pain in a developing urban setting. Spine (Phila Pa 1976). 2005;30:1093-8. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Lee N, Sung H, Kim JH, et al. Perceived discrimination and low back pain among 28,532 workers in South Korea: Effect modification by labor union status. Soc Sci Med. 2017;177:198-204. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Katz JN. Lumbar disc disorders and low-back pain: socioeconomic factors and consequences. J Bone Joint Surg Am. 2006;88 Suppl 2:21-4. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Janwantanakul P, Sihawong R, Sitthipornvorakul E, et al. A path analysis of the effects of biopsychosocial factors on the onset of nonspecific low back pain in office workers. J Manipulative Physiol Ther. 2018;41:405-12. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Trigueiro MJ, Massada L, Garganta R. Back pain in Portuguese schoolchildren: prevalence and risk factors. Eur J Public Health. 2013;23:499-503. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Stewart Williams J, Ng N, Peltzer K, et al. Risk factors and disability associated with low back pain in older adults in low- and middle-income countries. Results from the WHO Study on Global AGEing and Adult Health (SAGE). PLoS One. 2015;10:e0127880. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Gibbons RD, Hedeker D. Application of random-effects probit regression models. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1994;62:285-96. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Bland JR, Cook AC. Random effects probit and logit: understanding predictions and marginal effects. Applied Economics Letters. 2019;26:116-23. [Crossref] 
 26. İçağasıoğlu A, Yumuşakhuylu Y, Ketenci A, et al. Burden of chronic low back pain in the Turkish population. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015;61:58-65. [Crossref] 
 27. Latza U, Kohlmann T, Deck R, et al. Can health care utilization explain the association between socioeconomic status and back pain? Spine (Phila Pa 1976). 2004;29:1561-6. [Crossref]  [PubMed] 
 28. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS).Accessed: June 20, 2020. [Link] 
 29. Bento TPF, Genebra CVDS, Maciel NM, et al. Low back pain and some associated factors: is there any difference between genders? Braz J Phys Ther. 2020;24:79-87. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Dionne CE, Von Korff M, Koepsell TD, et al. Formal education and back pain: a review. J Epidemiol Community Health. 2001;55:455-68. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Yang H, Haldeman S, Lu ML, et al. Low back pain prevalence and related workplace psychosocial risk factors: a study using data from the 2010 national health interview survey. J Manipulative Physiol Ther. 2016;39:459-72. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Hestbaek L, Iachine IA, Leboeuf-Yde C, et al. Heredity of low back pain in a young population: a classical twin study. Twin Res. 2004;7:16-26. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Şimşek Ş, Yağcı N, Şenol H. Prevalence of and risk factors for low back pain among healthcare workers in Denizli. Agri. 2017;29:71-8. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Tilg H, Moschen AR. Adipocytokines: mediators linking adipose tissue, inflammation and immunity. Nat Rev Immunol. 2006;6:772-83. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P, et al. The association between smoking and low back pain: a meta-analysis. Am J Med. 2010;123:87.e7-35. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Jordan KP, Thomas E, Peat G, et al. Social risks for disabling pain in older people: a prospective study of individual and area characteristics. Pain. 2008;137:652-61. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Rainville J, Hartigan C, Martinez E, et al. Exercise as a treatment for chronic low back pain. Spine J. 2004;4:106-15. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Park SM, Kim HJ, Jeong H, et al. Longer sitting time and low physical activity are closely associated with chronic low back pain in population over 50 years of age: a cross-sectional study using the sixth Korea National Health and Nutrition Examination Survey. Spine J. 2018;18:2051-8. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Bakker EW, Verhagen AP, van Trijffel E, e al. Spinal mechanical load as a risk factor for low back pain: a systematic review of prospective cohort studies. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34:E281-93. [Crossref]  [PubMed] 
 40. da Costa BR, Vieira ER. Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: a systematic review of recent longitudinal studies. Am J Ind Med. 2010;53:285-323. [Crossref]  [PubMed]