ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

VERTEBRA OSTEOMYELİTİNE BAÐLI KOMPRESYON FRAKTÜRÜ SONRASI PARAPLEJİ GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU
PARAPLEGIA FOLLOWING COMPRESSION FRACTURE DUE TO VERTEBRAL OSTEOMYELITIS: CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 83633
ÖZET
Non- spesifik (pyojenik) omurga enfeksiyonları tüm osteomyelit olgularının %2 ile %4 kadarını oluşturmaktadır. Vertebra ve disk üzerine yıkıcı etkileri spinal kanalda stenoz oluşumu ile sonuçlanabilir. Patogenezde uzak bir kaynaktan hematojen yolla bulaşma en önemli yayılım yolunu oluşturur. Pyojenik vertebra enfeksiyonunun en sık etkeni Staphylococcus aureus'tur. Bu olgu sunumunda venöz kataterden bulaştığı saptanan vertebra osteomyelitine bağlı kompresyon fraktürü ve parapleji tablosu gelişen 71 yaşındaki bir vakayı inceleyerek uzun süre vasküler kateterizasyon uygulanan hastalarda gelişen bel ve boyun ağrılarının vertebra osteomyelitine işaret edebileceğini vurgulamayı amaçladık.
ABSTRACT
Non-spesific (pyogenic) vertebral infections are 2-4% of whole osteomyelitis. Destructive effects on vertebrae and disc may result as stenosis in spinal channel. Hematogen transmission from a distant source is most important spreading way in pathogenesis. Staphylococcus aureus is the most seen agent in pyogenic vertebral infections. In this case report, we aimed to underline that lomber and cervical pain may indicate vertebral osteomyelitis in patients who were exposed long term vascular cataterisation by searching paraplegia following compression fracture due to vertebral osteomyelitis in 71 years old man.