ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

VESTİBÜLER REHABİLİTASYON
VESTIBULAR REHABILITATION
Makale Dili: TR - Medline No: 68900
ÖZET
Baş dönmesi, dengesizlik, sersemlik hissi gibi, dengenin kurulması ve sürdürülmesine yönelik kavramlar vertigo olarak tanımlanmaktadır. Tanı ve tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. Son zamanlarda, farklı etiyolojilerin neden olabildiği vertigo tedavisinde vestibüler rehabilitasyonun etkisi daha iyi anlaşılmaya ve kabul edilmeye başlamıştır. Vestibüler rehabilitasyonda amaç insan beyninde var olan adaptif ve kompansatuvar mekanizmaların harekete geçirilmesidir. Bu makalede vestibüler rehabilitasyon uygulama alanları, farklı egzersiz programları ve teknikleri son yıllarda bu konuda yapılan çalışmaların sonuçları irdelenerek sunulmuştur.
ABSTRACT
Several terms related to diffuculty in maintaining and sustaining balance such as dizziness, unsteadiness, loss of balance are described as vertigo. Diagnosis and treatment of vertigo need multidiciplinary approach. Recent years, the effect of vestibular rehabilitation in treatment of vertigo; which has a variety of etiology, is well understood and accepted. The aim of the vestibular rehabiltation is to use adaptive mechanisms of brain and to activate compensation mechanisms. In this review, application field of vestibular rehabilitation, different exercise programs and technics are presented by reviewing recent literature results.