ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Warfarin Tedavisi Sırasında Geç Dönemde Oluşan İliopsoas Hematomuna Bağlı Femoral Nöropati Olgusu
A Case of Femoral Neuropathy due to Iliopsoas Hematoma Occurred in the Late Period of Warfarin Treatment
Received Date : 26 Nov 2012
Accepted Date : 20 Jul 2012
Makale Dili: TR - Medline No: 114189
ÖZET
Antikoagülan ilaç kullanımının artması ile birlikte iliopsoas kası içine kanamaya bağlı femoral nöropati sık karşılaşılan bir klinik problem olmuştur. Antikoagülan tedavi sonrası femoral sinir paralizisi iyi bilinmektedir fakat geç dönemde oluşması nadirdir. Bu yazıda warfarin tedavisine başlanmasından 3 ay sonra ilerleyici uyluk ağrısı, uyuşma ve kas gücü kaybı gelişen 66 yaşındaki bir erkek hastayı sunduk. Hasta konservatif olarak tedavi edildi fakat 3 ay takibin sonunda sinir fonksiyonunda düzelme gözlenmedi. Antikoagülan tedavi almakta olan bir hasta, kasık veya uyluk ağrısı ile müracaat ettiğinde iliopsoas hematomundan şüphelenmeli ve kalıcı sinir hasarına engel olmak için uygun tedavi hemen başlanılmalıdır. (FTR Bil Der 2012;15: 53-6)
ABSTRACT
With increasing usage of anticoagulant agents, femoral neuropathy subsequent to hemorrhage within the iliopsoas muscles has become a frequent clinical problem. Femoral nerve palsy after anticoagulant therapy is well known, but delayed palsy is rare. We describe a 66-year-old man who had progressive thigh pain, weakness, and numbness developing 3 months after onset of warfarin treatment. The patient treated conservatively but, nerve recovery wasn't observed even after 3 months. İliopsoas hematoma should be suspected when a patient receiving anticoagulant therapy presents with pain in the groin or thigh and an appropriate treatment should be started immediately to prevent permanent nerve damage. (J PMR Sci 2012;15: 53-6)